Підписатись
Любов Шевчик / Lubov Shevchyk / https://orcid.org/0000-0003-0755-2193
Любов Шевчик / Lubov Shevchyk / https://orcid.org/0000-0003-0755-2193
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Застосування квесту як технології практико-орієнтованого навчання студентів медичних вишів
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
Медична освіта, 78-81, 2018
52018
Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя
ГІМ Шевчик Л. О.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
52017
Видовий склад мишовидних гризунів (Muroidea, Mammalia) Тернопілля (Україна)
ЛО Шевчик
Вестник зоологии, 1998
41998
A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models
IM Tsidylo, LO Shevchyk, IM Hrod, HV Solonetska, SB Shabaga
Journal of Physics: Conference Series 2288 (1), 012014, 2022
22022
The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment
LO Shevchyk, NY Kravets, IM Grod
Medical Perspectives 1 (21), 69-77, 2021
22021
Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Медичні перспективи 26 (1), 69-77, 2021
22021
Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля
І Грод, І Загороднюк, Л Шевчик, І Ємельянов
22020
Прогнозування зміни чисельності комах-запилювачів в залежності від кількості груп рослин виділеної території
ІМ Грод, НЯ Кравець, ЛО Шевчик
Физико-математическое образование, 37-44, 2018
22018
До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами
ЛО Шевчик, НЯ Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 181-188, 2015
22015
Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології
НЯ Кравець, ІМ Грод, ЛО Шевчик
Медична освіта, 44-47, 2014
22014
Аналіз динаміки чисельності популяції кабана дикого Sus scrofa (Linnaeus, 1758) у рамках моделі Ферхюльста
ІМ Грод, ЛО Шевчик, ГМ Голіней, НЯ Кравець, ОЛ Главацька
ФОП Осадца ЮВ, 2023
12023
Проблема оцінювання якості здійснення навчального процесу
ІМ Грод, ЛО Шевчик
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
12022
Результати опитування студентської молоді навчальних закладів вищої освіти м. Тернопіль щодо ураження їх іксодовими кліщами
СС Подобівський, ЛЯ Федонюк, ЛО Шевчик
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 145-148, 2021
12021
Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus)
ІМ Грод, ІВ Загороднюк, ЛО Шевчик, НЯ Кравець
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем
ІМ Грод, ЛО Шевчик
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
The European hamster (Cricetus cricetus) in Podillia: description of a new settlement and the finding of a melanistic form
LO Shevchyk, SA Lechachenko
12020
Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України
ЛО Шевчик, НЯ Кравець, ІМ Грод
Буковинський медичний вісник 24 (2), 94, 2020
12020
Assessment of Fish Fauna Taxonomic Diversity and Ecological Characteristics of the Water Bodies in Anthropogenic Landscape in the Western Podillia (Ukraine)
ІГЄ І. М. Грод, Ігор Загороднюк, Л. О. Шевчик
Hydrobiological Journal 56 (6), 32-41, 2020
12020
Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики
ЛО Шевчик, ГМ Голіней, НМ Бех
Вектор, 2019
12019
Науково-дослідна робота студентів проблемних груп і магістрантів кафедри зоології–головна складова професійної підготовки фахівців-біологів
ЛО Шевчик
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної …, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20