Подписаться
Елена Константиновна Нагорная
Елена Константиновна Нагорная
ГВУЗ ПДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения
НН Беляев, ЕК Нагорная
Д.: Нова ідеологія, 112, 2012
352012
3D-РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА НА БАЗЕ CFD-МОДЕЛИ
НН Беляев, ЕК Нагорная
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2012
92012
CFD-модель процесса массопереноса в вертикальном отстойнике
ЕК Нагорная
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2013
52013
Exploring the properties of ultrafiltration membranes with a dynamic layer and bactericidal inoculation for the purification of natural waters
ENEN N. Nechitaylo
Scopus Східно-Європейський журнал передових технологій, 46-53, 2016
22016
Удаление органических веществ из природных вод на модифицированных ультрафильтрационных мембранах
ЕКН Н. П. Нечитайло
Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти: ІІ міжн. наук …, 2014
22014
Математическое моделирование процесса очистки воды в вертикальном отстойнике
НН Беляев, ЕК Нагорная
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2012
22012
Технологія очищення стічних вод в умовах космосу
ЛФ Долина, ОК Нагорна, ЮО Ждан, ДА Долина
Український журнал будівництва та архітектури, 76-84, 2021
12021
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона …
ОК Нагорна
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
12019
Оценка эффективности работы вертикальных отстойников систем водоотведения на основе численной модели
ЕК Нагорная
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 20-27, 2015
12015
3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі
ММ Біляєв, ОК Нагорна
ВНТУ, 2012
12012
Моделирование процесса массопереноса с учетом энергоэффективности в вертикальном отстойнике
НН Беляев, ЕК Нагорная, ПВ Хорсев, СС Тищенко
КНУБА, 2012
12012
К расчету процесса массопереноса в вертикальном отстойнике
ЕКН Н. Н. Беляев
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті, 32-40, 2012
12012
Використання BIM-технологій для підвищення ефективності проектування систем водопостачаннята водовідведення
ОВ Нестерова, ОК Нагорна, МП Нечитайло, ВВ Шарков, МА Селенін
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2024
2024
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Очистка промислових стічних вод» для студентів ступеня магістр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія …
ОК Нагорна
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Обґрунтування вибору миючого розчину для мембран ультрафільтрації за допомогою квантово-хімічних розрахунків
МП Нечитайло, ОК Нагорна, ОВ Нестерова, ВВ Шарков
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Основні фактори, що призводять до зниження надійності роботи оборотних систем охолодження
МП Нечитайло, ОК Нагорна, ОВ Нестерова
Український журнал будівництва та архітектури, 62-68, 2021
2021
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Комп'ютерне моделювання та проектування пристроїв цифрової електроніки “
НМ Нагорна, НН Нагорная
Національний університет «Запорізька політехніка», 2020
2020
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Комп’ютерне моделювання та проектування пристроїв цифрової електроніки"
НМ Нагорна, НН Нагорная
Національний університет «Запорізька політехніка», 2020
2020
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона …
ОК Нагорна
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона …
ОК Нагорна
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20