Anzhelika Shamne. Анжеліка Шамне.
Anzhelika Shamne. Анжеліка Шамне.
Doctor of Sciences in Psychology. Доктор психологічних наук, професор кафедри психології НУБІП
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу
НММ Н.М.Токарева, А.В. Шамне
Монографія / Кол. авторів, 312 с., 2014
452014
Социально-психологические особенности современного отрочества (по итогам проведения фокус-групп с учителями)
АВ Шамне
Психологические исследования: электронный научный журнал 7 (35), 9-9, 2014
222014
Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
НМ Токарева, АВ Шамне
Київ: Вид-воНУБ іП, 2017
142017
Теорія та практика психосоціального розвитку у підлітково-юнацькому віці [монографія]
АВ Шамне
References transliterated 1, 550, 2015
132015
The conceptual model of psychosocial development in the period of adolescence
S A.V.
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 3, P.165-169, 2013
112013
Результати психометричної апробації «Психосоціального опитувальника» для підлітково-юнацького віку
АВ Шамне
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
72014
The features of coping behavior and frustrating reactions of teenagers
S A.V.
European science review. Scientific journal (January-February), S. 116-122, 2014
7*2014
Психологічні основи розвитку креативності особистості в умовах педагогічної інноватики : методичний посібник
НМТ С.Ф. Устименко, Н.М. Токарева, А.І., Шамне А.В. [та ін.] Воронін
Кривий Ріг: Вид. ДІМ, 2007, 2007
62007
Проблема типів і форм психічного розвитку в теоретичній спадщині ЛС Виготського
АВ Шамне
Педагогіка і психологія, 48-53, 2003
62003
Варианты психосоциального развития в период отрочества (12-20 лет)
АВ Шамне
Психологическая наука и образование 20 (2), 24-32, 2015
52015
Sotsial’no-psikhologicheskie osobennosti sovremennogo otrochestva (po itogam provedeniya fokus-grupp s uchitelyami)[Jelektronnyj resurs][Socio-psychological features of the …
AV Shamne
Psikhologicheskie issledovaniya [Psychological studies], 9, 2014
52014
Суб'єктивне благополуччя як компонент психосоціального розвитку різних вікових, гендерних та соціальних груп сучасної молоді України
АВ Шамне
Технології розвитку інтелекту, 2014
52014
Теоретико-методологічний аналіз сучасних постнекласичних тенденцій у дослідженні категорії та феномену розвитку у психології
ША В.
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2014
5*2014
Отроцтво ХХІ ст. як психосоціальний феномен та вікова група у новій суспільно-історичній ситуації
АВ Шамне
Наука і освіта. Науковопрактичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2012
52012
Теоретико–методологічні засади дослідження психосоціального розвитку особистості в період дорослішання
АВ Шамне
Проблеми сучасної психології 10, 2010
52010
Теорія і практика психосоціального розвитку особистості у підлітковому та юнацькому віці. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю …
ША В.
Інститут психології ім ГС Костюка НАПН України, 2015
4*2015
Психологічні особливості формування та розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді
ТМФ Шамне А.В.
Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету, С. 138-142, 2008
42008
Динаміка і особливості становлення новоутворень самосвідомості в період переходу від дитинства до дорослості
АВ Шамне
Екологічна психологія: 3б. наук. праць Ін-ту психології ім. ГС Костюка АПН …, 2005
42005
Психолого-педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій навчання
ІВ Лов'янова, АВ Шамне
Криворізький державний педагогічний університет, 2005
42005
Теорiя та практика психосоцiального розвитку у пiдлiтково-юнацькому вiцi
АВ Шамне
Iнтерсервiс, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20