Олександр Миколайович Микитюк
Олександр Миколайович Микитюк
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект)
ОМ Микитюк
Х.: ОВС, 2001
1072001
Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в ХІХ ст
ОМ Микитюк
ОМ Микитюк, 2004
662004
Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник.–3-тє вид.
О Микитюк
Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010
222010
та ін.. Екологія людини. Підручник
ОМ Микитюк, ОЗ Злотін, ВМ Бродвій
X.:«ОВС, 2004
192004
Екологія людини
ОМ Микитюк, ОЗ Злотін, ВМ Бровдій
Х.: ХДПУ “ОВС, 2000
192000
Наукові дослідження школярів: навч.-метод. посіб.
ОМ Микитюк
Х.:“Скорпіон”, ХДПУ ім. Г. Сковороди, 2003
172003
Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я
ЮД Бойчук, ОС Бородіна, ОМ Микитюк
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2015
162015
Проблемы формирования здоровесберегающей компетентности учителей в условиях учебно-воспитательного процесса
ОМ Микитюк
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2009
122009
Шкільна служба розв’язання конфліктів: досвід упровадження: посібник
Р Коваль, А Горова
К.: Видавець Захаренко ВО, 2009
112009
Технологія проектування електронних дидактичних ресурсів
ОМ Микитюк, НВ Олефіренко, НД Янц
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
102013
Болонський процес і кредитномодульна система організації навчального процесу:[методичні рекомендації для викладачів і студентів]
ВІ Євдокимов, ОМ Микитюк, ЛП Харченко, ВВ Луценко
Євдокимов ВІ, Микитюк ОМ, Харченко ЛП, Луценко ВВ–Харків: вид-во ХНУРЕ, 2004
102004
Основи екології
ОМ Микитюк, ВВ Грицайчук, ОЗ Злобін, ТЮ Маркіна
Харків: ОВС, 2003
82003
та ін. Екологія людини
ОМ Микитюк, ОЗ Злотін, ВМ Бровдій
X.: Оригінал, 1997
71997
Наукова робота в педуніверситетах як чинник педагогічного поступу
ОМ Микитюк
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди, 2009
52009
Формування здоров’язберігаючої компетентності учителів в умовах навчально-виховного процесу [Електронний ресурс]
ОМ Микитюк
Режим доступу: http://www. sportscience. org. ua/index. php/Arhiv. html, 2008
52008
Екологічна безпека харчування людини
ОМ Микитюк, ЮД Бойчук, ІА Іонов
ОМ Микитюк, ЮД Бойчук, ІА Іонов: Навчальний посібник–Х.: ХНПУ, 2007
52007
Наукові дослідження школярів
ОМ Микитюк, ВО Соловйов, СО Васильєва
Х.: Основа, 2003
52003
Словник з екології: українсько-російський-англійськийнімецький-французький
ОМ Микитюк, ОЗ Злотін
Харків: ХДПУ, 1995
51995
Досвід і перспективи впровадження нових інформаційних технологій навчання
ОМ Микитюк
Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.–К. Інститут інноваційних …, 2007
42007
Історія педагогіки: навчальний посібник/Левківський МВ, Микитюк ОМ/За ред
МВ Левківський
Левківського ММ–Харків: ОВС, 2002
42002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20