Stoliarchuk Hanna
Stoliarchuk Hanna
National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Анализ и пути повышения рентабельности предприятий розничной торговли в Украине
АВ Столярчук
Бизнес информ, 132-134, 2012
42012
Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами
АВ Столярчук, ЕН Рудь
Бізнес Інформ, 204-206, 2012
22012
Оцінка ефективності товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі
ГВ Столярчук
автореф. дис. на здобуття вчен. ступ. канд. економ. наук (18.09. 2009 …, 2009
22009
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В Столярчук, Ганна, О Комар, Руслана
Часопис економічних реформ, 55-61, 2018
12018
Стоимостно-ориентированное управление как способ повышения финансовой эффективности предприятия
АВ Столярчук, ОГ Черныш
Бизнес информ, 105-106, 2012
12012
EXPERIENCE OF INTERNAL AUDIT ORGANIZATION IN GERMANY: HISTORICAL OVERVIEW AND METHODOLOGY
ГВ Столярчук, МС Шевелін
TIME DESCRIPTION OF ECONOMIC REFORMS, 71-78, 2020
2020
Einfluss der Finanzkultur auf die Qualität der rechtlichen Übersetzung internationaler Standardnormen
H Stoliarchuk, R Komar
Каразінські читання: Людина.Мова.Команікація., 147-148, 2020
2020
Удосконалення підходу до формування професійної іншомовної компетенції студентів-фінансистів
Г Столярчук
Нові підходи до навчання іноземних мов: підвищення якості освіти- шлях до …, 2019
2019
Роль соціальної відповідальності бізнесу при формуванні відносин України з країн Євросоюзу
Г Столярчук, Р Комар
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 187-189, 2019
2019
Enterprises’ information interaction with banks under the social banks concept
H Stoliarchuk, V Lanchinska
Часопис економічних реформ, 92-100, 2019
2019
Організаційні механізми забезпечення регіонального управління ресурсним потнеціалом господарюючих суб'єктів
РО Комар, ГВ Столярчук, МС Татар
Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб'єктів в умовах глобальних …, 2019
2019
Europian experience in the organization of leasing operations with fixed assets and prospects of Ukraine
M Voronchykhina, S Shcerbak, H Stoliarchuk
Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб'єктів в умовах глобальних …, 2019
2019
Additional qualification competences as the basis for the establishment of an effective human resources remuneration system
N Khomenko, H Stoliarchuk
Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб'єктів в умовах …, 2019
2019
The concept of investment stability: the historical aspect and modern realities in a globalized economy
H Stoliarchuk
Инфраструктура рынка, 2019
2019
SOME LINGUODIDACTIC PROBLEMS OF DEVELOPING LEARNERS’ SKILLS OF READING AND TRANSLATING PROFESSIONAL TEXTS (WITH AN EMPHASIS ON TEXTS ON ECONOMICS)
O Tarasova, H Stoliarchuk, M Shepel
European Journal of Humanities and Social Sciences, 48-51, 2019
2019
Роль качества интернет-словарей учётно-финансовой терминологии в изучении английского языка
АВ Столярчук
Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на …, 2019
2019
Role of foreign investments and the international cooperation in the sphere of information and communication technologies
H Stoliarchuk
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб'єктів в умовах …, 2019
2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С БАНКАМИ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ БАНКОВ
ГВ Столярчук, ВМ Ланчинська
Часопис економiчних реформ, 92-100, 2019
2019
Investment stability as a basis financial support of innovative development of enterprises
H Stoliarchuk, V Khvostenko, L Novikova
2019
Modern direction of organization budget audit
H Stoliarchuk, K Kutsenko
Economics, finance, accounting, management and law in Ukraine ana the world …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20