Столярчук Анна Владимировна
Столярчук Анна Владимировна
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
НазваниеПроцитированоГод
Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами
АВ Столярчук, ЕН Рудь
Бізнес Інформ, 204-206, 2012
22012
Анализ и пути повышения рентабельности предприятий розничной торговли в Украине
АВ Столярчук
Бизнес информ, 132-134, 2012
12012
Modern direction of organization budget audit
H Stoliarchuk, K Kutsenko
Economics, finance, accounting, management and law in Ukraine ana the world …, 2018
2018
Переваги та недоліки застосування SWOT-АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ IT КОМПАНІЙ
В Столярчук, Ганна, Володимирівна, Кожем'яка, Юлія
Economics, finance, accounting, management and law in Ukraine and the world …, 2018
2018
Організація внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання як складова корпоративного управління
В Столярчук, Ганна, В Хлівна, Ірина
Часопис економічних реформ, 23-29, 2018
2018
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В Столярчук, Ганна, О Комар, Руслана
Часопис економічних реформ, 55-61, 2018
2018
ROLE OF FINANCIAL CONTROLLING IN INCREASE OF EFFICIENCY OF CORPORATE MANAGEMENT
H Stoliarchuk, N Ramenska
Economics, accounting, finance and law: current trends and prospects of …, 2018
2018
Процесний підхід до визначення та класифікації маркетингових витрат торговельного підприємства
АВ Столярчук, ЕВ Луцишина
Бизнес-Информ, 280-284, 2017
2017
Визначення маркетингових витрат торговельних підприємств в умовах застосування торгово-технологічних інновацій
С Анна, Владимировна, Л Елизавета, Викторовна
Problems and prospects of territories' socio-economic development, Poland …, 2017
2017
Організація бухгалтерського обліку
АВ Столярчук, РА Комар
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского, 2017
2017
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
С Анна, Владимировна, ВП Божко, ЮВ Бабенко, Д Юлия, Юрьевна, ...
2016
Комплексация показателей расходов по бизнес-процессам товародвижения предприятий розничной торговли
ГВ Столярчук
Бизнес информ, 230-234, 2015
2015
Комплексування показників витрат за бізнес-процесами товароруху підприємств роздрібної торгівлі
ГВ Столярчук
Бізнес Інформ, 230-234, 2015
2015
Управління трансакційними витратами торговельних підприємств на основі процесного підходу
ГВ Столярчук, ОО Друзь
Бізнес Інформ, 212-216, 2014
2014
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВЯ БУДЗИНСКАЯ, АВ СТОЛЯРЧУК
Бизнес Информ, 2013
2013
Использование системной диагностики финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях пищевой промышленности
АВ Столярчук, ВЯ Будзинская
Бізнес Інформ, 205-207, 2013
2013
Стоимостно-ориентированное управление как способ повышения финансовой эффективности предприятия
АВ Столярчук, ОГ Черныш
Бизнес информ, 105-106, 2012
2012
ВПЛИВ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГВ Столярчук
2010
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА РАХУНОК ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ГВ СТОЛЯРЧУК, РО КОМАР
Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2017» 6-8 грудня …, 0
Секція 1" Управління підприємством та його підсистемами
НП Хохлов, ВГ Акопова, АВ Котлик, ОВ Грачов, ОГ Зима, ГВ Столярчук, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20