Подписаться
Євгеній Григорович Книш/Евгений Григорьевич Кныш / EG Knysh
Євгеній Григорович Книш/Евгений Григорьевич Кныш / EG Knysh
Запорізький державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Синтез, физико-химические и биологические свойства N-и S-замещенных 1, 2, 4-триазола: дис.… д-ра фармац. наук
ЕГ Кныш
Кныш ЕГ–Х, 1987
44*1987
Studying of 2-((5-R-4-R1-4H-1, 2, 4-triazole-3-yl) thio) acetic acid salts influence on growth and progress of blackberries (KIOWA Variety) propagules
RO Shcherbyna, DM Danilchenko, VV Parchenko, OI Panasenko, ...
372017
Farmakobiokhimichni kharakterystyky piperydynii 2-(5-furan-2-il)-4-fenil-1, 2, 4-triazol-3-iltioatsetatu [Farmacobiochemical characteristics of the piperidine 2-(5-furan-2-yl …
VV Parchenko, LI Parkhomenko, VY Izdepskyi, OI Panasenko, EH Knysh
Zaporozhskij medicinskij zhurnal 1 (76), 39-41, 2013
27*2013
Вивчення антиоксидантної активності солей 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4h-1, 2, 4-триазол-5-іл) тіо) ацетатних кислот
РО Щербина, ОІ Панасенко, ЄГ Книш
Український біофармацевтичний журнал, 37-40, 2016
23*2016
Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти
НО Ткаченко, КЄ Г., НМ Червоненко
Farmatsevtychnyi zhurnal 3, 23-28, 2013
23*2013
Сучасний стан і характеристика соціальної відповідальності підприємницької діяльності
НО Ткаченко, ЧН М., КЄ Г.
Zaporozhkij mediccinskij zhurnal 2 (77), 76-82, 2013
23*2013
Нейропротективна активність S-похідних 1, 2, 4-тріазолу
РО Щербина, ВВ Парченко, СВ Павлов, ОІ Панасенко, ЄГ Книш, ...
Запорожский медицинский журнал, 94-97, 2011
21*2011
Tryfuzol-new original veterinary drug
I BUSHUEVA, V PARCHENKO, R SHCHERBYNA, A SAFONOV, ...
Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 41 (1), 2017
202017
Фізико-хімічні властивості та гостра токсичність похідних 3-ацилалкілтіо-1, 2, 4-тріазолів
ВВ Парченго, ОІ Панасенго, ЄГ Книш
Фармацевтичний часопис 2 (2), 41-43, 2007
19*2007
Дослідження антимікробної та протигрибкової активності серед галогенідів 1-алкіл-4-(5-нітрофуран-2-іл)-метиленаміно-4н-1, 2, 4-тріазолу та їх диметильних аналогів
ТЕ Гоцуля, OI Панасенко, ЄГ Книш, ОМ Ачкасова
Запорожский медицинский журнал, 140-142, 2011
16*2011
Syntez, peretvorennia, fizyko-khimichni vlastyvosti 4-alkil-, aryl-ta 4-aminopokhidnykh 1, 2, 4-triazol-3-tioliv iz zalyshkamy frahmentiv furanu [Synthesis, transformation …
VV Parchenko, VY Yerokhin, OI Panasenko, H Knysh Ye
Zaporozhye medical journal 12 (4), 83-87, 2010
162010
Противовирусная активность солей 2-[5-(фуран-2-ил)-4-R-1, 2, 4-триазол-3-илтио] ацетатных кислот
VV Parchenko, OI Panasenko, YH Knysh, IV Dzublik, OP Trokhimenko, ...
Farmatsevtychnyi zhurnal 6, 79-85, 2008
15*2008
Протимікробна та протигрибкова дія 4-((R-іден) аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1, 2, 4-триазол-3-тіолів
АА Сафонов, ТВ Панасенко, ЄГ Книш, НМ Поліщук
Фармацевтичний журнал, 96-99, 2015
14*2015
Вивчення закономірностей утримування потенційних лікарських субстанцій ряду 1, 2, 4-триазол-3-ілтіоацетатних кислот та їх солей методом ВЕРХ/ДМД-МС
БО Варинський, ЄГ Книш, ВВ Парченко, ОІ Панасенко, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 68-75, 2015
13*2015
Застосування препарату «Авесстим» для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат
ІВ Бушуєва, АВ Березовський, ЄГ Книш, ОІ Панасенко
ScienceRise 4 (1), 94-97, 2014
13*2014
Актопротекторна активність похідних 2-(4-r-3-(тіофен-2-іл)-4н-1, 2, 4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот
ВО Саліонов, ЄС Пругло, ОІ Панасенко, ЄГ Книш
Запорожский медицинский журнал, 51-53, 2013
13*2013
Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-гетерил-4-() 4-R-іламіно)-1, 2, 4-триазол-3-тіолів
АА Сафонов, ОІ Панасенко, ЄГ Книш, ОМ Ачкасова
Український біофармацевтичний журн, 15, 2011
122011
Derivatives of 4-amino and 3-thio-1, 2, 4-triazoles as potential drugs
YM Kolesnyk, YH Knysh, OI Panasenko
Zaporіzhzhya: Karat.[in Ukrainian], 2014
11*2014
The synthesis, physical, chemical and biological properties of 2 (5-R1-4-R2-l, 2, 4-triazol-3-thio)-acetic acids
AG Kaplaushenko, AI Panasenko, EG Knysh, RA Sherbina
Farmatsevtychnyi zhurnal, 67-72, 2008
112008
Історичні аспекти розвитку інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у фармацевтичній сфері України
АО Г., КЄ Г.
Запорожский медицинский журнал, 109-111, 2013
10*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20