Подписаться
Махначова Наталя / Makhnachova Natalia
Махначова Наталя / Makhnachova Natalia
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Чинники та фактори впливу на ефективність використання трудових ресурсів підприємства [Електронний ресурс]
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Економіка та суспільство.–2017.–Вип 8, 303-308, 2017
262017
Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод громадян
ВМ Лисогор, НМ Махначова
Підприємництво, господарство і право, 19-21, 2009
242009
Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕФЕКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ
НМ Махначова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018
212018
Soft Skills» керівника підприємства
НМ Махначова, АК Мідляр
Глобальні та національні проблеми економіки 17, 380-383, 2017
212017
Soft Skills» kerivnyka pidpryyemstva.[" Soft Skills" of the head of the enterprise]
NM Makhnachova, AK Midlyar
Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Elektronne naukove vydannya …, 2017
122017
Підвищення емоційного інтелекту керівника підприємства [Електронний ресурс]/Мідляр АК, Махначова НМ
АК Мідляр
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
102016
Світовій досвід та перспективні напрями формування ринку землі в Україні
СВ Козловський, М НМ
Зб. наук. праць Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія: Економічні науки, 56, 2012
102012
Раціональне використання трудових ресурсів на сільськогосподарському підприємстві: теоретичний аспект
НМ Махначова
Глобальні та національні проблеми економіки, 480-481, 2015
92015
Роль соціального партнерства в громаді в умовах децентралізації
НМ Махначова
Ефективна економіка, 2018
82018
Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions
VV Bokovets, NL Zamkova, NM Makhnachova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 27-32, 2017
82017
СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ ТА РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ
Н Махначова
Ефективна економіка, 2016
82016
Стратегічне планування розвитку територій з урахуванням цілей сталого розвитку
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Ефективна економіка, 2019
62019
Особливості прийняття управлінських рішень органами публічної влади в екстремальних умовах= Рeculiarities of management decisions making by public authorities in extreme conditions
НМ Махначова
Публічне управління та адміністрування в Україні. 2022. Вип. 29. С. 39-44, 2023
52023
Інноваційний розвиток території на основі смарт-критеріїв
НМ Махначова
Публічне управління та адміністрування в Україні. 2019.№ 11. С. 148-152, 2021
52021
Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
Реформування муніципальної публічної влади в Україні: концептуальний підхід
НМ Махначова
Економіка та держава, 74-77, 2015
52015
Комунікативні технології як механізм взаємодії громадянського суспільства та публічної влади
НМ Махначова, ІЮ Семенюк
Молодий вчений, 433-435, 2018
42018
Теоретичні та методичні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД
НМ Махначова, ІЮ Семенюк, ТІ Дмітрієва
Молодий вчений 52 (12), 719, 2017
42017
Моделі управління персоналом на підприємстві як фактор впливу на розвиток вітчизняного людського капіталу
НМ Махначова, ОС Бондар
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
42015
Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі
ВМ Лисогор, НМ Махначова
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20