Вікторія Григорівна Логвіненко
Вікторія Григорівна Логвіненко
Сумський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи і моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів
АТ Ашеров, ВГ Логвіненко
Х.: УІПА, 117-125, 2005
392005
Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій
ВГ Логвіненко
Х.: Українська інженерно-пед. акад, 2005
192005
Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла
АТ Ашеров, ВГ Логвиненко, ИВ Федоров, ВМ Приходько, ...
МАДИ (ГТУ), 2007
102007
Пізнавальна самостійність студентів вузів: стан проблеми. Проблема інженерно-педагогічної освіти
ВГ Логвиненко
Збірник наукових праць. Випуск 5, 347-356, 2003
82003
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
ЛВ Г.
Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные …, 2015
7*2015
Комп’ютерізація університету: підхід до проектування мультимедійної лекції
ЄА Лавров, ВГ Логвіненко, СВ Агаджанова, ЕА Лавров, ВГ Логвиненко
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
72010
Познавательная самостоятельность студентов в условиях информатизации образования как объект педагогических исследований
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 4, 30-35, 2003
72003
ІКТ-компетентність та ІКТ-компетенція майбутнього фахівця
ВГ Логвіненко
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 7 (3), 121-130, 2008
62008
Інтернет як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів
ВГ Логвіненко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.–Кривий Ріг …, 2003
52003
Познавательная самостоятельность студентов вузов: состояние проблемы
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 5 …, 2003
52003
Апостеріорне оцінювання як внутрішнє забезпечення якості навчально-пізнавального процесу
ВГ Логвіненко, ВГ Логвиненко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2013
42013
Цілі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу та інформаційних технологій у вищій школі
ВГ Логвиненко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2006
42006
Змішане навчання студентів вищого аграрного закладу
ВГ Логвіненко, ВГ Логвиненко
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2016
32016
Мультимедійна лекція в аграрному університеті: огляд технологій/Лавров ЄА, Логвіненко ВГ, Агаджанова СВ
ЄА Лавров
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Pipo/2008_20 …, 2008
32008
Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту
ВГ Логвіненко
Физико-математическое образование, 2018
22018
Модель використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики
ОВ Мерзликін
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
22016
Методична система формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій
ВГ Логвіненко
Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищiй школi: зб …, 2005
22005
Экспериментальное оценивание факторов, формирующих познавательную самостоятельность студентов
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць, 155-160, 2005
22005
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ познавательнУЮ самостоятельностЬ студентов 1. Исходные предпосылки
ВГ Логвиненко
2
Мотивація самостійної роботи студентів з дисциплін комп’ютерного циклу
ВГ Логвіненко
Сумський державний університет, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20