Вікторія Григорівна Логвіненко
Вікторія Григорівна Логвіненко
Сумський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи і моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів
АТ Ашеров, ВГ Логвіненко
Х.: УІПА, 117-125, 2005
412005
Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій
ВГ Логвіненко
Х.: Українська інженерно-пед. акад, 2005
202005
Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла
АТ Ашеров, ВГ Логвиненко, ИВ Федоров
М.: МАДИ (ГТУ), 2007
112007
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
ЛВ Г.
Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные …, 2015
8*2015
Комп’ютерізація університету: підхід до проектування мультимедійної лекції
ЄА Лавров, ВГ Логвіненко, СВ Агаджанова, ЕА Лавров, ВГ Логвиненко
Сумський національний аграрний ун-т, 2010
82010
Пізнавальна самостійність студентів вузів: стан проблеми. Проблема інженерно-педагогічної освіти
ВГ Логвиненко
Збірник наукових праць. Випуск 5, 347-356, 2003
72003
Познавательная самостоятельность студентов в условиях информатизации образования как объект педагогических исследований
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 4, 30-35, 2003
72003
ІКТ-компетентність та ІКТ-компетенція майбутнього фахівця
ВГ Логвіненко
Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics 7 (3), 121-130, 2008
62008
Познавательная самостоятельность студентов вузов: состояние проблемы
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 5 …, 2003
62003
Інтернет як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів
ВГ Логвіненко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.–Кривий Ріг …, 2003
52003
Апостеріорне оцінювання як внутрішнє забезпечення якості навчально-пізнавального процесу
ВГ Логвіненко, ВГ Логвиненко
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2013
42013
Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту
ВГ Логвіненко
Физико-математическое образование, 2018
32018
Змішане навчання студентів вищого аграрного закладу
ВГ Логвіненко, ВГ Логвиненко
НТУ ХПІ, 2016
32016
Мультимедійна лекція в аграрному університеті: огляд технологій/Лавров ЄА, Логвіненко ВГ, Агаджанова СВ
ЄА Лавров
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Pipo/2008_20 …, 2008
32008
Цілі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу та інформаційних технологій у вищій школі
ВГ Логвиненко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2006
32006
Модель використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні фізики
ОВ Мерзликін
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
22016
Методична система формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій
ВГ Логвіненко
Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищiй школi: зб …, 2005
22005
Экспериментальное оценивание факторов, формирующих познавательную самостоятельность студентов
ВГ Логвиненко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць, 155-160, 2005
22005
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
22004
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ познавательнУЮ самостоятельностЬ студентов 1. Исходные предпосылки
ВГ Логвиненко
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20