Подписаться
Тетяна Дементьєва, Tetiana Dementieva
Тетяна Дементьєва, Tetiana Dementieva
Kharkiv National University of Radioelektronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання
ТІ Дементьєва
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2005
762005
Использование учебно-речевых ситуаций в процессе формирования коммуникатиной компетенции студентов-иностранцев подготовительных факультетов
ТИ Дементьева
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2004
22004
Використання навчально-мовленнєвих ситуацій на етапах навчання наукового стилю мовлення
T Dementieva
New Collegium 1 (103), 100-104, 2021
2021
Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки
T Dementieva
New Collegium 2 (100), 56-60, 2020
2020
Психолого-педагогічна сутність феномена "науково-дослідницька діяльність студентів-іноземців"
ТІ Дементьєва
Новий колегіум, стр. 34-38, 2014
2014
Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности
ТИ Дементьева
Новий колегіум, стр. 71-74, 2012
2012
Учебная игра как составная часть методики формирования коммуникативной компетенции
ТИ Дементьева
Культтура та інформаційне суспільство XXI: матеріали конференції молодих …, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7