Follow
Липська Л.В. (Lypska L)
Липська Л.В. (Lypska L)
Інститут професійнійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Verified email at ivet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів
ЛА Карташова, ВВ Юрженко, АГ Гуралюк, ЛВ Липська, ЛС Гуменна, ...
" Полісся", 2017
192017
Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: метод. посібник
БВЮ Пригодій М.А., Гуржій А.М., Липська Л.В., Гуменний О.Д., Зуєва А.Б ...
Житомир: Полісся, 2019
172019
Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти
Ворожбит
15*2018
Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі
З Липська
Полісся, 2019
122019
Smart-комплекси навчальних дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів
Р Гуменний
Теорія і методика професійної освіти, 2016
92016
Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва
АБ Зуєва
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в…, 2013
92013
Використання SMART-технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів
ЛВ Липська
Теорія і методика професійної освіти, 2018
72018
Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної оcвіти з використанням інформаційно-освітнього середовища
Л Липська
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України…, 2016
72016
Роль SMART-технологій у навчальному процесі професійних навчальних закладів
ЛВ Липська
МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ…, 2018
62018
Професійне мислення фахівців як проблема професійної педагогіки
ВІ Свистун, АБ Зуєва, ЕМ Луговська
Професійна підготовка фахівців: креативний підхід: монографія/за ред. ОА…, 2017
42017
Проблеми навчання інформаційних технологій майбутніх юристів у лінгвістичному університеті
ЛВ Липська
Педагогічний дискурс, 151-154, 2010
32010
Перспективні напрями професійної підготовки майбутніх фахівців з використанням цифрових технологій навчання
ТМ Герлянд, ЛВ Липська
Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової, 17, 2021
22021
Результати дослідження сформованості професійного мислення майбутніх техніків-механіків агропромислового виробництва
АБ Зуєва
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 68-71, 2013
22013
Наукова і науково-організаційна діяльність Інституту професійної освіти НАПН України та перспективи його розвитку (2018-2022 рр.)
ВО Радкевич
Вісник Національної академії педагогічних наук України 5 (1), 1-26, 2023
12023
Модернізація інформаційно-освітнього середовища закладів професійної та фахової передвищої освіти в умовах діджіталізації суспільства
ЛВ Липська
Науковий редактор Радкевич Валентина Олександрівна 152, 2022
12022
Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес як запорука фахової компетентності майбутніх маркетологів
ЛВ Липська
World science 3 (1 (5)), 37-38, 2016
12016
Створення презентацій аудиторних занять з використанням Power point та Prezi
ЛВ Липська
Україна і світ: діалог мов і культур: Зб. Наук. ст.–К.: Вид. центр КНЛУ, 744-746, 2015
12015
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Липська
2. В. Подобед, PhD, Białoruś; 3. A. Prokopiuk, dr, Polska; 4. Е. Чекунова…, 2015
12015
Інформаційна культура майбутніх правознавців: теоретичний аспект
ЛВ Липська
Україна і світ: діалог мов і культур: Зб. наук. ст.-К.: Вид. центр КНЛУ, 671-673, 2014
12014
Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів [методичні рекомендації]
АГ Гуралюк, ЛА Карташова, ВВ Юрженко, ОВ Діденко, ГВ Єльникова, ...
ТОВ НВП Поліграфсервіс, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20