Олена Андріївна Олексенко
Олена Андріївна Олексенко
Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди,
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості складнонульсуфіксальних ад’єктивів на означення зовнішньої та внутрішньої характеристики тварин
ЛБ Гаращенко, ОІ Мізіна
Острог: Вид-во НаУОА, 2018
52018
кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди
ОА Олексенко
Вул. Валентинівська 2, 0
4
Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського
О Олексенко
Лінгвістичні студії, 51-55, 2013
22013
Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців
ЛМ Михайлець
Актуальні проблеми державного управління, 95-100, 2009
22009
Інновативні субстантиви з абстрактним значенням як вияв інтелектуалізації та демократизації мови
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 65-71, 2016
12016
Лексико-словотвірні ігреми як ознака стилю сучасного постмодерну
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 111-116, 2011
12011
ВИДО-ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 206-214, 2020
2020
Риторична майстерність ГС Сковороди
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 116-123, 2019
2019
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ У СВІТЛІ НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СІ ДОРОШЕНКА
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 18-21, 2019
2019
Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника
ОА Олексенко, В Лабетова
Лінгвістичні дослідження, 81-86, 2019
2019
Вшановуючи видатного мовознавця
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 26-30, 2019
2019
РЕДУКЦІЯ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОЗНАК ЗАЙМЕННИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
ГВ Волчанська, ІВ Дудко, МА Жовтобрюх, ЛЯ Маловицький, ВМ Мігірін, ...
МОВА І КУЛЬТУРА, 127, 2018
2018
Дієприслівник у проекції категорії стану
ОА Олексенко
Лінгвістичні дослідження, 80-85, 2017
2017
ПРОНОМІНАЛЬНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОЗНАКА АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ)
O Oleksenko
Studia Ukrainica Posnaniensia, 181-188, 2015
2015
Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди
ОА Андрущенко, ЛІ Білоусова, ВЯ Білоцерківський, ОГ Волков, ...
ХНПУ імені ГС Сквороди, вид «Мітра», м. Харків, 2014
2014
Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості нульсуфіксальних атрибутивів.
ОІ Мізіна, ОА Олексенко
Харківське історико-філологічне товариство, 2014
2014
У невпинному русі (до 90-річчя від дня народження СІ Дорошенка)
K Голобородько, О Олексенко
Українська мова, 107-111, 2014
2014
Числівник у поетичному мовленні І. Драча крізь призму його психотипу
ОА Олексенко, ІА Павлова
Лінгвістичні дослідження, 67-72, 2012
2012
Олена Олексенко
О Олексенко
ББК 80я434 Н 44, 2011
2011
ПРОНОМШАЛЫПСТЬ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ОЗНАКА АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ (НА МАТЕР1АЛ1 ТВОРЧОСТ1 ПОЕТ1В-Ш1СТДЕСЯТНИК1В)
О ОЛЕКСЕНКО
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20