Олена Черно
Олена Черно
доцент кафедри агрохімії і грунтознавства. Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в mail.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні
ГМ Господаренко, ОД Черно
Землеробство, 28-31, 2015
72015
Technological Properties of Winter Wheat Grain Depending on the Ecological and Geographical Origin of a Variety and Weather Conditions
H Hospodarenko, O Cherno, I Prokopchuk, M Serdyuk
Modern Development Paths of Agricultural Production, 699-705, 2019
52019
Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни
Г Господаренко, О Черно, А Чередник
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія …, 2019
32019
Продуктивність культур зерно-бурякової сівозміни залежно від норм і систем удобрення
ЧОД Геркіял О.М.
Збірник наукових праць Уманської СГА., 65-74, 1999
3*1999
Вплив доз і співвідношень добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВП Бойко, ОЮ Стасінєвич
Вісник Уманського національного університету садівництва, 76-79, 2018
22018
Якість зерна пшениці озимої за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
ГМ Господаренко, ОД Черно
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2016
22016
Фізичні та біохімічні показники якості зерна пшениці озимої за тривалого удобрення
ОД Черно
Землеробство, 98-102, 2015
22015
Баланс основних елементів живлення за тривалого застосування добрив
ГМ Господаренко, ОД Черно
Землеробство, 47-50, 2015
22015
До питання оптимального вмісту рухомих форм фосфору і калію в чорноземі опідзоленому для культур польової сівозміни
СОГ Господаренко Г.М., Черно О.Д.
Збіпник наукових праць. Уманської СГА. Фактори родючості грунту та їх …, 1998
21998
Засвоєння основних елементів живлення з ґрунту й мінеральних добрив пшеницею озимою на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВВ Любич, ВП Бойко
12020
Баланс азоту в ґрунті польової сівозміни за 50-річного застосування добрив
ГМ Господаренко, ОД Черно
Землеробство, 22-29, 2016
12016
Вплив різних систем удобрення на технологічні показники зерна пшениці сорту Артемісія
ОД Черно, ЯС Рябовол
Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту-Національного центру …, 2016
12016
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АЗОТНИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ПІСЛЯ СОЇ
О Черно, О Педоренко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
ВПЛИВ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
ОД Черно, ОМ Савчук
EDITORIAL BOARD, 23, 2021
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОВ Василишина, ГМ Господаренко, ОД Черно, ВВ Любич, ЯС Рябовол, ...
2020
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРИ РІЗНИХ ДОЗАХ І СТРОКАХ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ
ГМ Господаренко, ОД Черно, ВВ Любич, ЯС Рябовол, ...
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 21-31, 2020
2020
Analysis of the duration of the vegetation period and phases of development of Somaclonal lines of Camelina sativa
А Liubchenko, І Liubchenko, I Riabovol, L Riabovol, O Serzhuk, O Cherno, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (3), 2020
2020
Стан росту і розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації
ГМ Господаренко, ОД Черно, АВ Новак
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 84-101, 2020
2020
ВлИЯНИЕ СИДЕРАлЬНыХ ПАРОВ НА ПИТАТЕлЬНый РЕжИМ ЧЕРНОЗЕМА ОПОДЗОлЕННОГО И уРОжАй ПШЕНИЦы ОЗИМОй
ГН Господаренко, ЕД Черно, АЛ Лысянский
Почвоведение и агрохимия, 49-59, 2019
2019
Формування родючості ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні
GM Hospodarenko, OD Cherno, AY Cherednik
Agrology 2 (2), 79–85-79–85, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20