Follow
Жанна Лисенко / Zhanna Lysenko
Жанна Лисенко / Zhanna Lysenko
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization
A Korbutiak, Z Lysenko, N Sokrovolska, A Oleksyn, E Yurii
Problems and Perspectives in Management 17 (2), 217, 2019
192019
Фінансовий ринок України–стан, тренди та напрями розвитку
ЖП Лисенко
Ефективна економіка, 2014
182014
Бюджеты и бюджетирование в системе функций управления
НВ Корж, ЖП Лысенко
Российский академический журнал 22 (4), 69-73, 2012
162012
The Influence of Digitalization on the Innovative Strategy of the Industrial Enterprises Development in the Context of Ensuring Economic Security.
O Popelo, K Shaposhnykov, O Popelo, O Hrubliak, V Malysh, Z Lysenko
International Journal of Safety & Security Engineering 13 (1), 2023
152023
Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України
ЖП Лисенко
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Мукачівський …, 2016
82016
Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту
ЖП Лисенко
Ефективна економіка, 2015
82015
Місце бюджетування в системі планування діяльності підприємства/НВ Корж, Ж. Лисенко
Ж Лисенко
Наукові праці Національного університету харчових технологій.–Київ: НУХТ …, 2012
62012
Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків
ЖП Лисенко, ЕК Юрій
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 94-103, 2014
52014
Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки
АГ Олексин, ЖП Лисенко
Економіка та держава, 55-60, 2015
42015
Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів
ЖП Лисенко, АГ Олексин
Бізнес-навігатор, 98-102, 2018
32018
Управління видатками місцевих бюджетів у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів
АГ Олексин, ЖП Лисенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 150-155, 2016
22016
Рівень впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення, зважаючи на досвід закордонних країн
ЖП Лисенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Бюджетування як інструмент забезпечення стратегічного та поточного планування
Ж Лисенко
Наукові праці національного університету харчових технологій, 191-194, 2012
22012
Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств
Н Корж, Ж Лисенко, Е Юрій
Наукові праці НУХТ. 2014. Т. 20,№ 5. С. 59-64, 2021
12021
Фінансове забезпечення соціального захисту пенсіонерів як основної складової соціальної політики держави
ОМ Грубляк, Ж Лисенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
12020
Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine
OA Lysenko Z.
III International Scientific and Practical Conference [«Methodology of …, 2017
12017
Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств
ЖП Лисенко
12013
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
АГ ОЛЕКСИН, ЖП ЛИСЕНКО
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
Functioning features of investment guarantee fund for individuals in modern conditions
A Oleksyn, Z Lysenko
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
Фінансовий моніторинг: навчальний посібник
ЕО Юрій, МВ Карвацький, ОМ Грубляк, ЖП Лисенко
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20