Підписатись
Жанна Лисенко / Zhanna Lysenko
Жанна Лисенко / Zhanna Lysenko
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization
A Korbutiak, Z Lysenko, N Sokrovolska, A Oleksyn, E Yurii
Problems and Perspectives in Management 17 (2), 217, 2019
192019
Фінансовий ринок України–стан, тренди та напрями розвитку
ЖП Лисенко
Ефективна економіка, 2014
182014
The Influence of Digitalization on the Innovative Strategy of the Industrial Enterprises Development in the Context of Ensuring Economic Security.
O Popelo, K Shaposhnykov, O Popelo, O Hrubliak, V Malysh, Z Lysenko
International Journal of Safety & Security Engineering 13 (1), 2023
172023
Бюджеты и бюджетирование в системе функций управления
НВ Корж, ЖП Лысенко
Российский академический журнал 22 (4), 69-73, 2012
162012
Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту
ЖП Лисенко
Ефективна економіка, 2015
92015
Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України
ЖП Лисенко
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. Мукачівський …, 2016
82016
Місце бюджетування в системі планування діяльності підприємства/НВ Корж, Ж. Лисенко
Ж Лисенко
Наукові праці Національного університету харчових технологій.–Київ: НУХТ …, 2012
62012
Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків
ЖП Лисенко, ЕК Юрій
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 94-103, 2014
52014
Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки
АГ Олексин, ЖП Лисенко
Економіка та держава, 55-60, 2015
42015
Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів
ЖП Лисенко, АГ Олексин
Бізнес-навігатор, 98-102, 2018
32018
Управління видатками місцевих бюджетів у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів
АГ Олексин, ЖП Лисенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 150-155, 2016
22016
Рівень впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення, зважаючи на досвід закордонних країн
ЖП Лисенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств
ЖП Лисенко
22013
Бюджетування як інструмент забезпечення стратегічного та поточного планування
Ж Лисенко
Наукові праці національного університету харчових технологій, 191-194, 2012
22012
Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств
Н Корж, Ж Лисенко, Е Юрій
Наукові праці НУХТ. 2014. Т. 20,№ 5. С. 59-64, 2021
12021
Фінансове забезпечення соціального захисту пенсіонерів як основної складової соціальної політики держави
ОМ Грубляк, Ж Лисенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
12020
Analysis of the efficiency of local borrowing in Ukraine
OA Lysenko Z.
III International Scientific and Practical Conference [«Methodology of …, 2017
12017
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
АГ ОЛЕКСИН, ЖП ЛИСЕНКО
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
Functioning features of investment guarantee fund for individuals in modern conditions
A Oleksyn, Z Lysenko
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
Фінансовий моніторинг: навчальний посібник
ЕО Юрій, МВ Карвацький, ОМ Грубляк, ЖП Лисенко
Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20