Подписаться
Шевчук Лариса Миколаївна, Shevchuk Larysa
Шевчук Лариса Миколаївна, Shevchuk Larysa
Інститут педагогіки НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене undip.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Форми й види групової роботи учнів
ЛМ Шевчук
Вісник НАПН України, 54-62, 2011
142011
Психолого-дидактичні особливості групової роботи учнів початкових класів
ЛМ Шевчук
Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць, 113-119, 2010
82010
Revising the use of differentiation in students’ work with texts in the context of Ukrainian-polish bilingualism
L Shevchuk
Cognitive Studies | Études cognitives, 1-13, 2021
6*2021
Методика групової роботи над текстом на уроках читання в 1-2 класах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та …
ЛМ Шевчук
62012
Методика групової роботи над текстом на уроках читання в 1-2 класах. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика …
ЛМ Шевчук
Інститут педагогіки НАПН України, 2012
62012
Сутність та специфіка поняття «диференціація навчання»: інформація для ознайомлення педагогів
ЛМ Шевчук
Проблеми сучасного підручника, 219-227, 2020
52020
Управлінсько-лідерські здібності молодших школярів: сутність та специфіка
Л Шевчук
Український педагогічний журнал, 18-23, 2016
52016
Зміст та організація роботи з текстовою інформацією у контексті розвитку управлінсько-лідерських здібностей молодших школярів
ЛМ Шевчук
ХІІІ Міжнародна конференція "Стратегія якості у промисловості і освіті" (5-8 …, 2017
42017
Формування інформаційної компетентності школярів
ЛМ Шевчук
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2015
4*2015
Специфіка формування лексичної компетентності школярів у сучасних умовах
ЛМ Шевчук
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України …, 2019
32019
Навчання української мови в умовах білінгвізму: від читання до текстотворення
ЛМ Шевчук
Українська мова у світі : Збірник матеріалів V Міжнародної науково …, 2018
32018
Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 3–4 класів
ЛМ Шевчук
Проблеми сучасного підручника, 520-529, 2016
32016
Вправи і завдання у підручниках з української мови для формування текстотворчих умінь учнів 2 класу
ЛМ Шевчук
Проблеми сучасного підручника, 473-481, 2016
32016
Вправи і завдання для словникової роботи учнів 1 класу ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин у підручниках з української мови
Л Шевчук
Проблеми сучасного підручника, 292-292, 2019
22019
До питання диференціації роботи учнів початкових класів над текстом: специфіка створення умов для різного темпу навчальної діяльності
ЛМ Шевчук
Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи, 247-248, 2019
22019
Від сприймання тексту–до текстотворення (на прикладі застосування симетрично-послідовної технології)
ЛМ Шевчук
Contemporary innovative and information technologies of social development …, 2019
22019
Підручник з української мови для 1 класу ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин як засіб збагачення словникового запасу учнів
ЛМ Шевчук
Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної …, 2019
22019
Управлінсько-лідерські та підприємницькі здібності школярів: основні аспекти
ЛМ Шевчук
Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць/Кам’янець …, 2017
22017
Робота з текстовою інформацією у контексті розвитку управлінсько-лідерських здібностей молодших школярів
ЛМ Шевчук
Stav, problem a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace …, 2016
22016
Текст підручника як джерело інформації
ЛМ Шевчук
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 344-350, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20