Наталья Рынкевич, Наталя Ринкевич, Rynkevych, Rynkevich
Наталья Рынкевич, Наталя Ринкевич, Rynkevych, Rynkevich
Приднепровская Государственная Академия Строительства и Архитектуры
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клиентоориентированность: основные подходы к определению.
НСР Н.В. Трушкіна
Бізнес Інформ, 2019
6*2019
Клиентоориентированность: основные подходы к определению
НВ Трушкина, НС Рынкевич
Бизнес информ, 2019
62019
Исследование моделей влияния корпоративной культуры на организационную эффективность
НС Рынкевич, ТВ Данилова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2010
62010
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком організаційної культури підприємств
ЮС Залознова, НВ Трушкіна, НС Ринкевич
Економічний простір, 65-75, 2019
32019
Організаційна культура підприємств: виклики, загрози та тенденції.
НС Ринкевич
Економічний вісник Донбасу, 2019
22019
Модели организационной культуры экономической природы
НС Рынкевич
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 3 (1 …, 2013
22013
Маркетингова стратегія управління розвитком організаційної культури підприємства
НВ Трушкіна, НС Ринкевич
Problems of Economy, 2020
12020
Обгрунтування вибору оптимального напряму трансформації організаційної культури транспортних підприємств
Н Трушкіна, Н Ринкевич
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020
2020
ЦИФРОВА ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
НВ Трушкіна, НС Ринкевич
International relations, part “Economic sciences” 1 (20), 2019
2019
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
НВ Трушкіна, НС Ринкевич
MANAGEMENT RESOURCE POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL …, 2019
2019
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
НС РИНКЕВИЧ
Управління соціально-економічними трансформаціями господарських, 153, 2019
2019
Empirical Research of Development Features of the Organizational Culture of Construction Enterprises
N Rynkevich
Экономический вестник Донбасса, 2019
2019
Организационная культура предприятий: вызовы, угрозы и тенденции
НС Ринкевич
Экономический вестник Донбасса 57 (3), 123-136, 2019
2019
СКЛАДНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
НС Ринкевич, ЮМ Бучек, ВІ Куденко
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2019
2019
Трушкіна НВ
НС Ринкевич
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 260, 2019
2019
Інтегральна методика оцінки розвитку організаційної культури підприємств (за результатами експертного опитування)
НС Ринкевич
Вестник экономической науки Украины, 2019
2019
Трушкіна Наталія Валеріївна
НС Ринкевич
Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: мате ріа ли XVIІІ …, 2019
2019
Організаційна культура підприємств в епоху цифровізації економіки
НВ Трушкіна, НС Ринкевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Стратегічне управління розвитком організаційної культури підприємств.
НС Ринкевич
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка., 2019
2019
Науково-методичні та прикладні засади вдосконалення управління логістичною діяльністю підприємств. Інфраструктура ринку.
НСР Н.В. Трушкіна
Інфраструктура ринку., 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20