Підписатись
Кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів - Department of Plant and Microorganisms
Кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів - Department of Plant and Microorganisms
кафедра, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Биохимия растений
ЛА Красильникова, ОА Авксентьева, ВВ Жмурко, ЮА Садовниченко
Ростов-на-Дону:«Феникс, 224, 2004
942004
Біохімія рослин
ЛО Красільнікова, ОО Авксентьєва, ВВ Жмурко
Vydavnycha hrupa" Osnova", 2007
212007
Seed protein and oil content of the soybean cultivars under different climatic condition (Glycine max (L.) Merr.)
H Aldal'in, V Zmurko, O Avksentyeva
American-Eurasian Journal of Agricultural аnd Environmental Science 12 (5 …, 2012
102012
Выделение и идентификация бактерий
ОИ Винникова, АМ Самойлов, ЮВ Попова
ХНУ имени ВН Каразина, 2011
102011
Роль генотипа, состава среды и типа экспланта в формировании первичного каллюса изогенных линий пшеницы
ОА Авксентьева, ВА Петренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
82009
Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду
ЮЮ Юхно, ВВ Жмурко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
72010
Влияние красного света на содержание углеводов в листьях томатов
АС Щёголев, ВВ Жмурко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2008
72008
Эффекты генов фотопериодической чувствитель-ности (PPD и EE) и потребности в яровизации (VRN) на физиолого-биохимические процессы у растений
В Жмурко, О Авксентьева, В Петренко, И Попова
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 315 (3), 72-79, 2011
62011
Bіohіmіia roslyn
LO Krasіlnіkova, OO Avksentieva, VV Zhmurko
Kharkіv: Koloryt 191, 2007
62007
Biochemistry of plants
LA Krasilnikova, OA Avksent'eva, VV Zhmurko, A Sadovnichenko Yu
Kharkov: Phoenix 224, 2004
62004
Биохимия растений. Ростов н
ЛА Красильникова, ОА Авксентьева, ВВ Жмурко, ЮА Садовниченко
62004
Ефекти генів фотоперіодичної чутливості та потреби в яровизації на фізіолого-біохімічні процеси у рослин пшениці м’якої та сої культурної
ВВ Жмурко, ОО Авксентьєва, ЮЮ Юхно, ЮВ Попова, АМ Самойлов, ...
Фізіологія рослин: досягнення та нові напрями розвитку.–К.: Логос, 187-197, 2017
52017
Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы
ОА Аксентьева, ВВ Шулик, ВВ Жмурко
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 17, 17-21, 2015
52015
Фізіологія та біохімія рослин–малий практикум: навчально-методичний посібник
ОО Авксентьєва, ВВ Жмурко, АС Щоголєв, ЮЮ Юхно
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
52013
Физиология цветения: учебное пособие
ОА Авксентьева, ВВ Жмурко
Харьков, 2011
52011
Callus initiation and morphogenesis in in vitro culture of isogenic on gene type and rate of develop‐ment in winter wheat lines
OA Avksentyeva, VA Petrenko, AA Tichenko, VV Zhmurko
Annual Wheat Newsletter 54, 150-152, 2008
52008
Биохимия растений/Под ред
ЛА Красильникова, ОА Авксентьева, ВВ Жмурко, ЮА Садовниченко
ЛА Красильниковой. Ростов н/Д, 179-180, 2004
52004
Plant biochemistry
LA Krasil’nikova, OO Avksentieva, VV Zhmurko
Fenikc, Rostov-on-Don, Torsing, Kharkov, 2004
52004
ВПЛИВ ЧИННИКІВ СТАРІННЯ ТА ВІДЄМНИХ ТЕМПЕРАТУР НА СУМАРНУ АКТИВНІСТЬ АМІЛАЗ УНАСІННІ ЯЧМЕНЮ ТА ГОРОХУ
ЛЮ О1, ВВ Жмурко, РЛ Богуславський
42011
1. Эффекты генов PPD на рост, развитие и обмен углеводов у изогенных линий пшеницы в условиях разной длины дня
ОА Авксентьєва, АИ Зубрич, ВВ Жмурко
Геном рослин: Збірник наукових статей Y Міжнародної конференції, 13-16, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20