Кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів - Department of Plant and Microorganisms
Кафедра фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів - Department of Plant and Microorganisms
кафедра, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Биохимия растений
ЛА Красильникова
Феникс;, 2004
642004
Біохімія рослин
ЛО Красільнікова, ОО Авксентьєва, ВВ Жмурко
Vydavnycha hrupa" Osnova", 2007
182007
Выделение и идентификация бактерий
ОИ Винникова, АМ Самойлов, ЮВ Попова
ХНУ имени ВН Каразина, 2011
102011
Seed protein and oil content of the soybean cultivars under different climate condition (Glycine max (L.) Merr.)
HKH Aldal’in, VV Zhmurko, OA Avksentyeva
American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 12 (5 …, 2012
92012
Роль генотипа, состава среды и типа экспланта в формировании первичного каллюса изогенных линий пшеницы
ОА Авксентьева, ВА Петренко
Харьковский национальный университет имени ВН Каразина (Харьков, Украина), 2009
92009
Темпи розвитку та ростові процеси у ізогенних за генами ЕЕ ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за умов різного фотоперіоду
ЮЮ Юхно, ВВ Жмурко
Харківській національний університет імені ВН Каразіна, 2010
62010
Callus initiation and morphogenesis in in vitro culture of isogenetic on gene type and rate of development in winter wheat lines
OA Avksentyeva, VA Petrenko, AA Tichenko, VV Zhmurko
Annual Wheat Newsletter 54, 150-152, 2008
52008
Bіohіmіia roslyn
LO Krasіlnіkova, OO Avksentieva, VV Zhmurko
Kharkіv: Koloryt 191, 2007
52007
Влияние красного света на содержание углеводов в листьях томатов
АС Щёголев, ВВ Жмурко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2008
42008
Influence of cartolin-2 on some components of protein synthesis system in the winter wheat seedlings under water stress conditions
OA Avksentyeva, LA Krasilnikova, YA Sadovnichenko
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 30, 386-390, 1998
41998
Drought resistance and productivity of wheat and soybean isogenic lines with different photoperiodic sensitivity
O Avksentiieva, N Taran
Eureka: Life sciences, 8-17, 2016
32016
Аллельные варианты генов Vrn и темпы развития изогенных линий мягкой пшеницы
ОА Аксентьева, ВВ Шулик, ВВ Жмурко
Фактори експериментальної еволюції організмів 17, 17-21, 2015
32015
Influence of photoperiodic conditions on the development and content of nitrogenous compounds in the VRN NILs wheat Triticum aestivum L.
V Zhmurko, O Avksentyeva, H Bing
Biologija 59 (2), 2013
32013
Genes Ppd and Vrn as components of molecular genetic system of wheat regulation resistance (Triticum aestivum L.) to abiotic stress
OA Avksentyeva, VV Zhmurko
Molecular approaches in plant abiotic stress, 1-19, 2013
32013
Физиология цветения
ОА Авксентьева, ВВ Жмурко
Харьковский национальный университет имени ВН Каразина, 2011
22011
ВПЛИВ ЧИННИКІВ СТАРІННЯ ТА ВІДЄМНИХ ТЕМПЕРАТУР НА СУМАРНУ АКТИВНІСТЬ АМІЛАЗ УНАСІННІ ЯЧМЕНЮ ТА ГОРОХУ
ЛЮ О1, ВВ Жмурко, РЛ Богуславський
22011
Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м’якої у системі in vivo та in vitro
ОО Авксентьєва, ВВ Шулік
Вісн. Дніпр. ун-ту. Біологія, екологія.–2016.–Вип 24 (1), 222-230, 2016
12016
Материалы круглого стола: Агробиологическое обоснование эффективности смешанных посевов
ВИ Мельник, ВИ Пастухов, АД Витанов, ВН Писаренко, ИВ Гноевой, ...
Інженерія природокористування, 29-45, 2015
12015
Особенности каллусогенеза образцов сои Glycine max (L.) Merr. с различной фотопериодической реакцией
ОА Авксентьева, МС Васильченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
Фотопериодическая реакция и каллусогенез изогенных по Е-генам линий сои культурной
МС Васильченко, ОА Авксентьєва, ВВ Жмурко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20