Підписатись
Алла Миколаївна Савченко (Alla Savchenko) (ORCID: 0000-0003-1871-7555)
Алла Миколаївна Савченко (Alla Savchenko) (ORCID: 0000-0003-1871-7555)
Державний податковий університет
Підтверджена електронна адреса в dpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів
С Паянок
Економіст, С. 27-32., 2017
29*2017
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств
І Макаренко, С Покропивний, А Пригожин, А Савченко, Б Санто, ...
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 332, 2010
242010
Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації
А Савченко, А Никифоров
Економіка України, 21-34, 2007
212007
Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи
АМ Савченко, ІА Гудим
Інвестиції: практика та досвід, 66-69, 2018
192018
Теоретичні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій
АВ Саміло
Електронне наукове фахове видання" Державне управління: удосконалення та …, 2017
182017
Прискорена амортизація у системі державного регулювання
АГ Савченко, НП Москалюк
Фінанси України, 68-74, 2003
182003
Інфляційне таргетування: проблеми та перспективи його запровадження в Україні
А Савченко, Ю Семенова
Економіка України, 46-51, 2008
17*2008
Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави
А Савченко, Н Москалюк
Економіка України, 22-28, 2003
172003
Analysis and audit of key economic indicators of economic entities (a case study of the dairy industry)
A Savchenko, K Saliamon-Mikhieieva, M Holynska
Baltic journal of economic studies 4 (3), 271-275, 2018
162018
Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні підходи
ТМ Паянок, АМ Савченко, АМ Морозюк
Економіка та держава, 88-94, 2020
142020
Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ПАТ «Монделіс Україна»
АМ Савченко, ІР Коротаєва
142019
Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України
АМ Савченко, ЛВ Блищик
Економіка та держава, 93-96, 2018
122018
Методы Форсайт как инструмент развития корпоративного сектора национальной экономики Украины
АН Савченко
Бизнес Информ, 62-68, 2014
122014
Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології
А Савченко
Економіка України, 4-11, 2007
112007
Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства субєкта господарювання
Савченко
Молодий вчений, 501-505, 2019
92019
Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах: обліково-аналітичний аспект
АМ Савченко, АН Савченко, АВ Матвіюк, АВ Матвиюк
82019
Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва
ТІ Кривомаз, АМ Савченко
КНУБА, 2021
72021
Особливості аналізу необоротних активів на прикладі підприємства ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
АМ Савченко, МС Олянецька
Ефективна економіка, 2019
52019
Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями вдосконалення
АМ Савченко, ТВ Мироненко, ОІ Романченко
Економіка та держава, 83-87, 2019
52019
Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі
ПММ Савченко А.М.
Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» 4, С. 75-78., 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20