Підписатись
Алла Миколаївна Савченко (Alla Savchenko) (ORCID: 0000-0003-1871-7555)
Алла Миколаївна Савченко (Alla Savchenko) (ORCID: 0000-0003-1871-7555)
Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств
І Макаренко, С Покропивний, А Пригожин, А Савченко, Б Санто, ...
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 332, 2010
212010
Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації
А Савченко, А Никифоров
Економіка України, 21-34, 2007
192007
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів
С Паянок
Економіст, С. 27-32., 2017
18*2017
Прискорена амортизація у системі державного регулювання
АГ Савченко, НП Москалюк
Фінанси України, 68-74, 2003
182003
Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави
А Савченко, Н Москалюк
Економіка України, 22-28, 2003
172003
Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи
АМ Савченко, ІА Гудим
Інвестиції: практика та досвід, 66-69, 2018
152018
Інфляційне таргетування: проблеми та перспективи його запровадження в Україні
А Савченко, Ю Семенова
Економіка України, 46-51, 2008
14*2008
Методы Форсайт как инструмент развития корпоративного сектора национальной экономики Украины
АН Савченко
Бизнес Информ, 2014
112014
Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології
А Савченко
Економіка України, 4-11, 2007
112007
Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України
АМ Савченко, ЛВ Блищик
Економіка та держава, 93-96, 2018
102018
Analysis and audit of key economic indicators of economic entities (a case study of the dairy industry)
A Savchenko, K Saliamon-Mikhieieva, M Holynska
Baltic journal of economic studies 4 (3), 271-275, 2018
92018
Особливості аналізу необоротних активів на прикладі підприємства ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
АМ Савченко, МС Олянецька
Ефективна економіка, 2019
52019
Зниження впливу будівельної галузі на кліматичні зміни шляхом впровадження принципів зеленого будівництва
ТІ Кривомаз, АМ Савченко
КНУБА, 2021
32021
Теоретичні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій
РС Яковчук, АВ Саміло
Електронне наукове фахове видання" Державне управління: удосконалення та …, 2017
32017
Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі
ПММ Савченко А.М.
Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» 4, С. 75-78., 2017
32017
ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПОЛЬЩІ
А Савченко
Підприємництво, господарство і право, 173-177, 2020
22020
Особливості конституційно-правового регулювання обмежень права на приватну власність в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз
АМ Савченко
Видавничий дім" Гельветика", 2020
22020
Державний фінансовий контроль
ОА Шевчук
Ірпінь., 2020
22020
Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах: обліково-аналітичний аспект
АМ Савченко, АВ Матвіюк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2019
22019
Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями вдосконалення
АМ Савченко, ТВ Мироненко, ОІ Романченко
Економіка та держава, 83-87, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20