Алла Миколаївна Савченко
Алла Миколаївна Савченко
Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прискорена амортизація у системі державного регулювання
АГ Савченко, НП Москалюк
Фінанси України, 68-74, 2003
202003
Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації
А Савченко, А Никифоров
Економіка України, 21-34, 2007
192007
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств
І Макаренко, С Покропивний, А Пригожин, А Савченко, Б Санто, ...
172010
Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави
А Савченко, Н Москалюк
Економіка України, 22-28, 2003
152003
Методи Форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки України
АМ Савченко
Бізнес Інформ., 2014
102014
Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології
А Савченко
Економіка України, 4-11, 2007
102007
Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасні реалії та перспективи
ГІА Савченко АМ
Інвестиції: практика та досвід., 2018
92018
Аналіз рівня податкового навантаження в контексті імплементації європейських стандартів у національну економіку України
БЛВ Савченко АМ
Економіка та держава., 2018
62018
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів
С Паянок
Економіст, С. 27-32., 2017
52017
Analysis and audit of key economic indicators of economic entities (A case study of the dairy industry)
A Savchenko, K Saliamon-Mikhieieva, M Holynska
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 271-275, 2018
22018
Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства субєкта господарювання
Савченко
Молодий вчений, 501-505, 2019
12019
Теоретичні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій
РС Яковчук, АВ Саміло, МІ Гапончук, АМ Казибрід, ВВ Артеменко, ...
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
12017
Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі
ПММ Савченко А.М.
Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава» 4, С. 75-78., 2017
12017
Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу
С Алла
Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал., 2011
1*2011
Сучасний стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки
АМ Савченко, ВМ Поляков
Інфраструктура ринку, 2019
2019
Особливості аналізу необоротних активів на прикладі підприємства ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»
АМ Савченко, МС Олянецька
Ефективна економіка, 2019
2019
Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ПАТ «Монделіс Україна»
АМ Савченко, ІР Коротаєва
Modern еconomics, 2019
2019
Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах: обліково-аналітичний аспект
АМ Савченко, АВ Матвіюк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2019
2019
Концептуальні підходи та проблеми аудиту основних засобів
АМ Савченко, ВВ Бурятинський
Ефективна економіка, 2019
2019
Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями вдосконалення
АМ Савченко, ТВ Мироненко, ОІ Романченко
Економіка та держава., 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20