Андрій Пасічник
Андрій Пасічник
доцент, Сумський державний університет
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Щодо поняття правоздатності суб'єкта права
А Пасічник
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
112009
Правові засади набуття і припинення адміністративної правосуб’єктності юридичними особами приватного права.
АВ Пасічник, АВ Пасичник
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького, 2012
52012
Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб приватного права
АВ Пасічник, АВ Пасичник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
42013
Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності
АВ Пасічник, АВ Пасечник
Юрінком Інтер, 2009
32009
Правова природа реєстрації та ліцензування юридичних осіб приватного права
АВ Пасічник
Правовий вісник Української академії банківської справи, 50-55, 2014
22014
Окремі аспекти поняття юридичної особи в адміністративному праві
АВ Пасічник, АВ Пасечник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
12012
Окремі аспекти виникнення адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб приватного права
АВ Пасічник, АВ Пасечник
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Сутність та особливості адміністративної дієздатності
АВ Пасічник, АВ Пасечник
СП" Юрінком Інтер", 2010
12010
Поняття адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб
АВ Пасічник, АВ Пасечник
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2007
12007
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО БАЛАНСУ МІЖ ВИМОГАМИ ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ВИМОГАМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
РІ Раімов, АВ Пасічник
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки…, 2018
2018
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ THE PROBLEMS OF LOCAL E-PETITIONS IMPLEMENTATION
АВ Пасічник
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 61, 2017
2017
Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових…
ОВ Івченко, АВ Ивченко, ОГ Гусак, АГ Гусак, ВО Дорда, ВА Дорда, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Сучасні підходи до визначення і розширення компетенції Антимонопольного комітету України
АВ Пасічник, АВ Пасечник, ВО Ярошенко
Сумський державний університет, 2017
2017
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ: ЗАГАЛЬНА ЧИ СПЕЦІАЛЬНА?
ВК Мамутов, ОІ Зозуляк, АВ Пасічник, ВД Фролов
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 197, 2017
2017
Окремі аспекти вдосконалення захисту прав кредиторів і позичальників у процесі ліквідації неплатоспроможних банків
АВ Пасічник, АВ Пасечник, КГ Петренко
Сумський державний університет, 2017
2017
Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю з метою її реструктуризації
ОГ Лищенко, ЕГ Лыщенко, АВ Пасічник, АВ Пасечник
Державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет, Центр…, 2016
2016
Термінологічна робота як невід’ємний елемент упорядкування та стандартизування науково-технічної термінології
ОВ Івченко, АВ Пасічник, ІЮ Заїка
Організаційній комітет, 149, 2016
2016
Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення аналізу доходів спеціального фонду бюджетної установи
ОГ Лищенко, ГМ Кукоба
Сталий розвиток економіки, 227-232, 2015
2015
ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
АВ Пасічник
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, 39, 2015
2015
Окремі проблеми інституту представництва в адміністративному процесі
АВ Пасічник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія…, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20