Підписатись
Мойсеєнко Валентина Олексіївна
Мойсеєнко Валентина Олексіївна
internal medicine professor, Bogomolets National Medical University
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хронічна ниркова недостатність
ТД Никула
К.: Задруга, 2001
392001
Гастроентерологічні розлади при вторинних нефропатіях
ВО Мойсеєнко
Актуальні проблеми нефрології (Вип. 6)/За ред. ТД Никули.–К.: Задруга, 236-238, 2001
212001
Застосування комплексних антигомотоксичних препаратів при захворюваннях гепатобіліарной системи
ТД Никула, ВО Мойсеєнко, ОВ Біякова
Биологическая терапия, 30-33, 2003
132003
Показатель проницаемости эритроцитарных мембран в оценке функционального состояния организма
ВА Мойсеенко, ЛИ Антоненко, ЛЛ Аршинникова, КШ Арутюнова, ...
Крымский терапевтический журнал 2 (2 (9)), 103-107, 2007
122007
Харчування людей (раціональне і дієтичне)
ТД Никула, АД Тодоренко
Київ: Задруга 218, 2007
112007
Українські малобілкові страви та аміно-кислоти/кетокислоти в лікуванні хронічної хвороби нирок
ТД Никула
Актуальні проблеми нефрології, 7-21, 2013
102013
Проблемні питання діагностики та лікування хронічного панкреатиту
ЕГ Манжалій
Сучасна гастроентерологія, 122-128, 2013
92013
Хронiчна ниркова недостатнiсть
ТД Никула
92001
Можливості радіонуклідних досліджень у комплексній діагностиці суміжних уражень хребта і нирок у нефрологічних хворих з артеріальною гіпертензією
ТД Никула, СВ Трунова, ВЮ Кундін
Укр. терапевт. ж, 63-65, 2006
72006
Возможности применения препарата Фосфоглив в лечении стеатогепатита с сопутствующим хроническим колитом
ВА Мойсеенко, ЭГ Манжалий
Сучасна гастроентерологія, 107-115, 2014
62014
Трансплантація нирки: презумпція згоди або незгоди?
TD Nykula, VO Moyseyenko, IP Tarchenko, IA Svintsitskyi
Практикуючий лікар, 102-106, 2013
62013
Українські малобілкові страви в лікуванні хронічної хвороби нирок
ТД Никула
ТД Никула, ОО Наумова-Київ, 2013
62013
Mucosa compositum в лечении эрозивного первичного хронического гастродуоденита
ВА Мойсеенко
Биол. терапия 4, 21-4, 2000
62000
Восстановление кишечного микробиоценоза при дисбиозе с кишечным обсеменением
ВА Мойсеенко
Биол. терапия 3, 44-6, 2007
52007
Нейрометамерна оцінка корекції артеріальної гіпертензії у хворих з остеоартрозом та остеохондрозом хребта
СВ Трунова, ТД Никула
Український терапевтичний журнал, 47-51, 2005
52005
Захворювання нирок і нейровегетативні розлади
ТД Никула, СВ Трунова
Актуальні проблеми нефрології: зб. наук. пр.–К.: Задруга, 42-48, 2005
52005
Токсичні нефропатії
ТД Никула
Клін. нефрологія/За ред. ЛА Пирога.–К.: Здоров’я, 379-384, 2004
52004
Сечова кислота як тригерний фактор розвитку судинної патології та хронічної хвороби нирок
МР Ільницька, ТД Никула, ВО Мойсеєнко, СС Кисіль
Український науково-медичний молодіжний журнал, 38-43, 2011
42011
Варіабельність серцевого ритму у хворих на виразкову хворобу та можливість корекції вегетативної дисфункції" адаптолом
ТД Никула, ВО Мойсеєнко, ЕГ Манжалій
Сучасна гастроентерологія 5 (37), 89-91, 2007
42007
Клінічне значення визначення елімінації мікроелементів у хворих з хронічною нирковою недостатністю при лікуванні гемодіалізом
ТД Никула, ІВ Красюк, ЕК Красюк
Актуальні проблеми нефрології: Збірник наукових праць (Вип. 11)/За ред. ТД …, 2005
42005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20