Підписатись
Рудь Анатолій Володимирович
Рудь Анатолій Володимирович
Професор Подільського державного аграрно-технічного університету
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of plant growth regulator in the conditions of insufficient moisture
O Yeremenko, S Kalenska, S Kiurchev, A Rud, O Chynchyk, O Semenov
Traicon, 2017
162017
Практикум по сільськогосподарських машинах і знаряддях
АВ Рудь, ОМ Коноваленко, ІО Мошенко, ВВ Іванишин
К., Урожай, 1996
121996
Інноваційна технологія викладання теми:" Вступ. Загальна будова тракторів і автомобілів»
АВ Рудь
Вип 130, 118-123, 2008
82008
Методика вивчення механізації сільськогосподарського виробництва фахівцями-аграріями неінженерних спеціальностей
АВ Рудь
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: МФ Бойко (гол …, 2005
82005
Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності «Механізація сільського господарства»
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, АВ Рудь, ВА Янковський, ОМ Шовдра
Наука і методика: Збірник науково-методичних праць/Редколегія: АФ Бойчук …, 2007
72007
Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т 2/[АВ Рудь, ІМ Бандера, ДГ Войтюк та ін.]; за ред. АВ Рудя
АВ Рудь
К.: Агроосвіта, 2012
62012
Паспортизація навчального процесу у ВНЗ
ІМ Бендера
Вища аграрна освіта: інформаційний вісник.–2005.–26 берез, 3-5, 2005
62005
Навчання фахівців-аграрників неінженерних спеціальностей механізації та автоматизації в регіональних навчально-практичних центрах
АВ Рудь, ГВ Карпенко, ЛІ Макогончук
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Вип, 24-25, 2009
52009
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ" НЕСІВНА СИСТЕМА, ХОДОВА ЧАСТИНА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ
АВ Рудь
Пробл. інж.-пед. освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 22-23, 2009
52009
Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур
АВ Рудь, ЮФ Павельчук, ВВ Нікітін
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 42-47, 2010
32010
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ:" ТРАНСМІСІЇ ТРАКТОРІВ І АВТОМОБІЛІВ”
АВ Рудь
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2009
32009
Дослідження переущільнення ґрунту та засоби механізації для його розущільнення
АВ Рудь, ІО Мошенко, ВЮ Бурдега, ВВ Іліяшик, ЛМ Михайлова
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
22014
Інноваційна технологія викладання теми:«Використання транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів»
АВ Рудь
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
22011
Педагогічна технологія викладання теми:„Механізація підготовки і внесення добрив” Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні інформаційні …
АВ Рудь
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2004
22004
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕУЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ У ГОСПОДАРСТВАХ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
АВ Рудь, ІО Мошенко
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 146-157, 2017
12017
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ЕЛЕКТРОПРИВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН, АГРЕГАТІВ ТА ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ” СТУДЕНТАМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАПРЯМУ
АВ Рудь, ЛМ Михайлова, ОВ Думанський
Професійно-прикладні дидактики, 109-113, 2017
12017
Сучасні зернові сівалки вітчизняного виробництва для технології mini till
АВ Рудь, ІО Мошенко, ЮФ Павельчук, ЛМ Михайлова
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2014
12014
Теоретичні дослідження процесу розподілу насіння зернових культур при підгрунтово-розкидному способі сівби
АВ Рудь, ЮФ Павельчук, ІО Мошенко
КНТУ, 2009
12009
Проблеми освоєння спеціальних дисциплін майбутніми фахівцями неінженерних спеціальностей
АВ Рудь
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад …, 2003
12003
Теоретичні передумови вивчення спеціальних дисциплін фахівцями неінженерних спеціальностей
А Рудь
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2002
12002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20