Шарапов Олександр Дмитрович
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1996
1631996
Економічна кібернетика: навч. посібник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ 231, 24, 2004
1462004
Системний аналіз: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
832003
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Брама-Україна, 2010
822010
Системний аналіз
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
492003
Економіко-математичне моделювання
В ВІТЛІНСЬКИЙ, В СЕРЕДЮК
навч. посібник/ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов, ПІ Верченко [та ін.], 2008
292008
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ОД Шарапов
Збірник наукових праць, 2008
262008
Синергетичнi та еконофiзичнi методи дослiдження динамiчних та структурних характеристик економiчних систем. Монографiя
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
222010
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник/За заг. ред. ОД Шарапова
ОФ Клименко, НР Головко, ОД Шарапов
К.: КНЕУ, 2005
192005
Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ВМ Соловйов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
142006
Економiчний ризик i методи його вимiрювання
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
К.: IСДО, 1996
131996
Математичні методи підвищення якості управлінських рішень
СП Сіднев, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1997
111997
Економiчний ризик та методи його вимiрювання: пiдручник
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
111996
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
92012
Економiчна кiбернетика: навч. посiбник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
92004
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем
ВМ Соловйов, ВД Дербенцев, ОД Шарапов
Вісник Черкаського університету, Сер.” Економічні науки, 127-136, 2003
72003
Комп’ютерна схемотехніка: практикум для бакалаврів спец.«Інтелектуальні системи прийняття рішень»
ЛФ Мараховський, СВ Воеводін, НЛ Міхно, ОД Шарапов
Київ: КНЕУ, 2009
62009
Словник термінів інформаційних систем і технологій
ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов, ОД Шарапов
К.: КНЕУ, 2008
62008
Механизм управления рисками предприятия при разработке финансовой стратегии
СТ Пилецкая, СЮ Саплин
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20