Шарапов Олександр Дмитрович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1996
1711996
Економічна кібернетика: навч. посібник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ 231, 24, 2004
1602004
Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
982003
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Брама-Україна, 2010
882010
Системний аналіз
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
592003
Синергетичнi та еконофiзичнi методи дослiдження динамiчних та структурних характеристик економiчних систем: монографiя
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
282010
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ОД Шарапов
Збірник наукових праць, 2008
272008
Економіко-математичне моделювання
В ВІТЛІНСЬКИЙ, В СЕРЕДЮК
навч. посібник/ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов, ПІ Верченко [та ін.], 2008
252008
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчально-методичний посібник/За заг. ред. ОД Шарапова
ОФ Клименко, НР Головко, ОД Шарапов
К.: КНЕУ, 2005
182005
Економiчний ризик i методи його вимiрювання
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
К.: IСДО, 1996
151996
Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ВМ Соловйов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
142006
Економiчний ризик та методи його вимiрювання: пiдручник
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
142000
Математичні методи підвищення якості управлінських рішень
СП Сіднев, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1997
121997
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
102012
Економiчна кiбернетика: навч. посiбник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
102004
Словник термінів інформаційних систем і технологій
ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов, ОД Шарапов
К.: КНЕУ 256, 2008
92008
Механизм управления рисками предприятия при разработке финансовой стратегии
СТ Пилецкая, СЮ Саплин
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
82005
Економiчна кiбернетика: навч. посiб
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
82004
Інформатика та комп’ютерна техніка: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем
ВМ Соловйов, ВД Дербенцев, ОД Шарапов
Вісник Черкаського університету, Сер.” Економічні науки, 127-136, 2003
72003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20