Шарапов Олександр Дмитрович
НазваПосиланняРік
Економічний ризик та методи його вимірювання: Підручник
ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов
К.: ІЗМН 1196, 1996
1481996
Економічна кібернетика: навч. посібник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ 231, 24, 2004
1452004
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Брама-Україна, 2010
832010
Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2003
802003
Системний аналіз
ОД Шарапов, ЛЛ Терехов, СП Сіднєв
К.: КНЕУ, 2003
462003
Економіко-математичне моделювання
ВВ Вітлінський, В СЕРЕДЮК
навч. посібник/ВВ Вітлінський, СІ Наконечний, ОД Шарапов, ПІ Верченко [та ін.], 2008
282008
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник/За заг. ред
ОФ Клименко, НР Головко, ОД Шарапов
ОД Шарапова. К.: КНЕУ, 2002
232002
Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
ВВ Вітлінський, ОД Шарапов
Збірник наукових праць, 2008
222008
Синергетичнi та еконофiзичнi методи дослiдження динамiчних та структурних характеристик економiчних систем. Монографiя
ВД Дербенцев, ОА Сердюк, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
172010
Сучасні методи дослідження складних фінансово-економічних систем
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ВМ Соловйов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
142006
Економічний ризик і методи його вимірювання
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
Вiтлiнський ВВ, Наконечний, 1996
121996
Економiчна кiбернетика: навч. посiбник
ОД Шарапов, ВД Дербенцев, ДЕ Семьонов
92004
Економiчний ризик та методи його вимiрювання: пiдручник
ВВ Вiтлiнський, СI Наконечний, ОД Шарапов
92000
Математичні методи підвищення якості управлінських рішень
СП Сіднев, ОД Шарапов
К.: ІЗМН, 1997
91997
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
82012
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ДО Рзаєв, ОД Шарапов, ВМ Ігнатенко, ЛМ Дибкова
К.: КНЕУ, 2002
82002
Словник термінів інформаційних систем і технологій
ВД Дербенцев, ОД Шарапов, ДЄ Семьонов
К.: КНЕУ, 2008
72008
Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем
ВМ Соловйов, ВД Дербенцев, ОД Шарапов
Вісник Черкаського університету, Сер.” Економічні науки, 127-136, 2003
72003
Економічна кібернетика/Шарапов ОД
ОД Шарапов
Дербенцев ВД, Семьонов ДЄ—К.: КНЕУ, 2005
62005
Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах
ВД Дербенцев, ВМ Соловйов, ОД Шарапов
Економіко-математичне моделювання. Вісник ТАНГ. Вип 14, 104-110, 2003
62003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20