Кафедра германської філології
Кафедра германської філології
Університет Грінченка, Інститут філології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)
ОС Колесник
Комиссаров ВН Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб.[для …, 2003
432003
Міфологічний простір крізь призму мови та культури
ОС Колесник
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Chernihivsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho …, 2011
372011
Лінгвосеміотика міфологічного простору: дис.... докт. філол. наук: 10.02. 15/Олександр Сергійович Колесник; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОС Колесник
Т. Шевченка, 2012
172012
Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія
ОС Колесник
К.: Видавництво «Зовнішня торгівля, 2010
152010
Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці
ОС Колесник
Наукові записки.–Випуск 137, 435-440, 0
11
Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах: етнокультурний аспект
ОВ Троць
Олена Володимирівна Троць, 2008
102008
Лінгвосеміотика міфологічного простору
ОС Колесник
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02. 15 «Загальне мовознавство»/АС …, 2012
82012
Феномен інтерпретації в художній культурі: монографія
ОС Колесник
Київ: НАКККіМ 264, 2014
62014
Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії
ОС Зубченко
Канд. дис… на здобуття к. пед.. н. за спеціальністю 13, 147-150, 2010
62010
Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині
ОВ Шапочкіна
Автореф.… канд.. пед.. наук: спец 13 (04), 0
6
Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови
ОВ Шапочкіна
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
52013
Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття)
ОС Колесник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-154, 2004
52004
Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій: Монографія
ОС Колесник
Чернігів: Десна Поліграф, 2016
42016
Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу
ОС Колесник
Мовні та концептуальні картини світу.–К.: Київський університет, 489-499, 2014
42014
Неформальна освіта: зарубіжний досвід організації
ОВ Шапочкіна
Неперервна професійна освіта за кордоном.–2011.–Ч 7, 122-125, 0
4
Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики
О Колесник
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 80-85, 2015
32015
Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу, 216-230, 2014
32014
Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору
ОС Колесник
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 84-91, 2012
32012
Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу.–К.: ВПЦ «Київський університет, 286-292, 2011
32011
Вербалізація концепту МАГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ у британському й українському міфологічних просторах
ОС Колесник
Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць.–Київ: КНЛУ, 136-141, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20