Dragan Ірина Драган
Dragan Ірина Драган
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційна привабливість регіонів
ГВ Сидор, ГІ Давидовська
Сталий розвиток економіки, 184-189, 2015
202015
Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 3-6, 2009
202009
Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа економічної безпеки національної економіки: монографія
МВ Гаман
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд, 2008
132008
Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості
ІВ Драган
Економіка та держава, 34-36, 2006
102006
Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері природокористування
ІВ Драган
Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2015
92015
Методологічні засади управління ресурсозбереженням як напряму реалізації державної політики у сфері природокористування
ІВ Драган
ЖДТУ, 2012
92012
Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації
ІВ Драган
Економіка та держава, 16-18, 2010
82010
Сучасний стан взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю
ІВ Драган
Держава та регіони, 67-72, 2007
82007
Формування еколого-економічного механізму регулювання сфери природокористування в Україні
ІВ Драган
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 31-37, 2011
72011
Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жирового під комплексу АПК
ІВ Драган
Автореф. дис. канд. економ. наук, 2008
72008
Реалізація природно-ресурсного потенціалу території на засадах самовідтворюваності в контексті модернізації національної економіки
ІВ Драган
Агросвіт, 22-27, 2013
42013
Ресурсно-функціональне забезпечення розбудови і запровадження еколого-економічного моніторингу України в контексті сталого розвитку та наближення до стандартів ЄС
Д Ірина
Агросвіт, 3-8, 2013
42013
Правосвідомість як визначальний компонент механізму реалізації кримінальної відповідальності. Sense of Justice as a Determining Component of the Criminal Responsibility
ІВ Драган
32017
Структура інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування
ІВ Драган
Академія митної служби України, 2016
22016
Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти
ОМ Алимов, ІВ Драган
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2016
22016
Системна модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики
ОМ Алимов, ІВ Драган
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015
22015
Формування стратегічної моделі державного регулювання природокористування в ринкових умовах господарювання в рамках просторового соціально-економічного розвитку
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 57-60, 2013
22013
Структурно-динамічні виміри функціонування реального сектору економіки України в контексті його інкорпорації до зовнішньоекономічної діяльності країн Митного та Європейського союзу
І Драган
Ефективна економіка., 2013
22013
Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання у сфері використання природно-ресурсного потенціалу
ІВ Драган
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 72-79, 2011
22011
Управління інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання при реалізації екологічних проектів
ІВ Драган
Інвестиції: практика та досвід, 23-28, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20