Олег Гудович, Oleg Gudovych, https://orcid.org/0000-0001-5490-2307
Олег Гудович, Oleg Gudovych, https://orcid.org/0000-0001-5490-2307
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент ІДУ НД ЦЗ
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Влияние антипиренов на показатели пожарной опасности эпоксиполимерных материалов
РА Яковлева, ЕЮ Спирина-Смилка, НВ Саенко, ЮВ Попов, СВ Новак, ...
Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. трудов 29, 175-181, 2011
142011
Аналітичні дослідження методів визначення токсичності продуктів горіння речовин та матеріалів.
ЛМ Шафран, ОД Гудович, ІО Харченко, ВП Бут
Науковий вісник УкрНДІПБ, 9, 2004
72004
Механізми планування діяльності єдиної державної системи
Т Гудович
Науковий Вісник академії муніципального управління. Збірник наукових праць 4 …, 2013
5*2013
Дослідження зміни ефективності вогнезахисту деревини залежно від часу та умов зберігання
ОД Гудович, ОВ Корнієнко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
12012
Дослідження токсичності продуктів горіння вогнезахищеної деревини
ВМ Жартовський, ОД ГУДОВИЧ, ЮВ Цапко, КІ Соколенко
Коммунальное хозяйство городов, 320-326, 2005
12005
Щодо питання нормативно-правового забезпечення функціонування підсистеми запобігання виникненню надзвичайної ситуації
Гудович О.Д
Наук.-­практ. семінар «Запобігання НС і їх ліквідація». – Харків: НУЦЗУ …, 2019
2019
Щодо питання формування спеціальних компетенцій фахівців в підсистемі реагування на НС
Гудович О.Д
X Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння …, 2019
2019
Щодо формування спеціальних компетентностей фахівців в сфері реагування на надзвичайні ситуації
БОО Гудович О.Д,
міжн. наук-практ. конф. «Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері …, 2019
2019
Управління цивільним захистом на рівні об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації владних відносин
МОД Гудович О.Д,
ХІХ Міжн. наук. Конгресу «Публічне управління ХХІ століття: синтез науки і …, 2019
2019
Щодо питання реалізації ДСТУ ISO 22315: 2017 (ISO 22315:2014, IDT) «СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА. МАСОВА ЕВАКУАЦІЯ»
БОО Гудович О.Д., Коваленко В.В.
ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнародною участю) «Розвиток ЦЗ в …, 2019
2019
Правові засади функціонування підсистеми охорони публічного (громадського) порядку ЄДСЦЗ в умовах НС.
СМА Гудович О.Д.
збірника тез круглого столу «Об’єднання теорії та практики – запорука …, 2019
2019
Забезпечення підготовки студентів у системі вищої освіти України з дисциплін Безпека життєдіяльності та Цивільний захист
ОД Гудович, ВА Заєць
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 122-129, 2018
2018
Щодо планування заходів з евакуації на об’єктовому рівні
ГО Д.
Наук.­практ. семінару «Запобігання НС і їх ліквідація». Харків: НУЦЗУ …, 2018
2018
Щодо нормативно-правового забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
ТВО Гудович О.Д.
Матер. всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. «НС і їх …, 2018
2018
Організація управління у сфері цивільного захисту щодо прийняття рішення.
ГАВ Гудович О.Д., Мазуренко В.І.
20 Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників «Сучасний стан цивільного …, 2018
2018
Щодо нормативно-правового забезпечення функціонування спеціалізованої служби оповіщення та зв’язку
ГАО Гудович О.Д,, Мазуренко В.І.
20 Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальни-ків «Сучасний стан цивільного …, 2018
2018
Щодо деяких аспектів забезпечення професійної компетентності державних службовців і посадових осіб органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту
ДОГ Гудович О.Д,
наук.-практ. конф. «Стратегія реформування організації цивільного захисту …, 2018
2018
Правові основи функціонування спеціалізованої служби охорони публічного (громадського) порядку цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій
СМА Гудович О.Д.
ІX Міжнародної науково-практичнаконференція «Теорія і практика гасіння пожеж …, 2018
2018
Про аспекты формирования профессиональной компетентности в процессе обучения и повышения квалификации в сфере гражданской безопасности.
ГО Д.
IV междунар. заочная науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы …, 2018
2018
Правові основи тактики дій поліцейських в умовах надзвичайних ситуацій
МВІ Самбор М.А., Гудович О.Д.
Науковий Збірник ІДУЦЗ, 6, С. 122-140., 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20