Maryna Brychko (Марина Бричко)
Title
Cited by
Cited by
Year
Financial, business and trust cycles: the issues of synchronization
Y Bilan, MM Brychko, AV Buriak, TA Vasylieva
Sveučilište u Rijeci, 2019
92019
Efficiency as a new ideology of trust-building corporate governance
M Brychko, A Semenog
Business and Economic Horizons (BEH) 14 (1232-2019-878), 913-925, 2018
82018
Міжнародні фінанси
ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, МІ Макаренко, ФО Журавка, ІО Школьник, ...
Центр учбової літератури, 2013
62013
EuroAsian perspectives of the banking systems development
OM Kostiuk, LI Khomutenko
Virtus Interpress, 2011
42011
Довіра як засіб синхронізації фінансового та бізнес-циклів
ММ Бричко
Бізнес Інформ, 281-286, 2018
32018
Корпоративне управління як фактор поглиблення фінансіалізації вітчизняної економіки
ММ Бричко, M Brychko
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 42-43, 2014
22014
Governance of stakeholder’s financial relationships: evidence fom ukrainian banking sector
MM Brychko
Corporate Ownership & Control, 2013
22013
Підвищення ефективності корпоративного управління як засіб впливу на суверенний рейтинг країни
ММ Бричко, ММ Бричко
Національний авіаційний університет, 2011
22011
Еволюція суспільної довіри в контексті розвитку банківської системи України
ММ Бричко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 199-207, 2018
12018
Науково-методичний підхід до оцінювання незалежності фінансового нагляду
ВМ Кремень, ММ Бричко, ОІ Кремень
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018
12018
Оцінювання дотримання вимог фінансового нагляду у банківському секторі
ВМ Кремень, ВМ Кремень, ОІ Кремень, ОИ Кремень, ММ Бричко, ...
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017
12017
Оцінювання ефективності управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів
ММ Бричко, M Brychko
Суми, 2014
12014
Аналіз особливостей національної системи корпоративного управління при оцінюванні ефективності корпоративного управління в банку
ОМ Костюк, A Kostiuk, ММ Бричко, M Brychko
Вісник Хмельницького національного університету, 166-173, 2013
12013
Системний підхід оцінювання ефективності корпоративного управління як складової управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів
ММ Бричко
Інвестиції: практика та досвід, 53-58, 2013
12013
Сутність управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів
ММ Бричко
Ноулідж, 2013
12013
Методологічні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління в банку
ММ Бричко, ММ Бричко
12013
The role of the country peculiarities of corporate governance systems development in the assessment of their effectiveness
MM Brychko
Бизнес информ, 216-218, 2012
12012
Дослідження сутності ефективності корпоративного управління з урахуванням міжнародного досвіду
ММ Бричко, M Brychko
Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків, 24-26, 2011
12011
Ukrainian banking system under review. Interaction between corporate governance and bank performance: Stakes on ownership type?
M Brychko, K Kondrunina, O Neselevska
Corporate Ownership and Control 8 (2 1), 75-103, 2011
12011
Корпоративне управління в контексті оцінки банківського сектору в умовах кризи
ММ Бричко, ММ Бричко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20