Іголкін Ігор Васильович
Іголкін Ігор Васильович
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету
ІВ Іголкін
Фінанси України, 19-24, 2005
242005
Досвід реформування державних фінансів у нових країнах-членах Європейського Союзу
ІВІ КВ Павлюк
Фінанси України, 2007
142007
Світовий досвід використання концесійної форми державно-приватного партнерства на залізницях та в автодорожньому господарстві
КВ Павлюк, ІВ Іголкін
Фінанси України, 23-36, 2010
132010
Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід
ОВ Плотніков, ІВ Іголкін
Фінанси України, 3-11, 2006
72006
Реформування системи охорони здоров’я у США
ОВ Степанова, ІВ Іголкін
Фінанси України, 69-82, 2012
62012
Роль транспарентності бюджетних відносин у системі управління державними фінансами
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 50-67, 2016
52016
Особливості формування національних інноваційних систем на засадах державно приватного партнерства у країнах, що розвиваються
ІВ Іголкін
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 76-79, 2011
52011
Переваги використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 95-100, 2006
52006
Середньострокове бюджетне прогнозування як складова транспарентності бюджетних відносин
ІВ Богдан, ІВ Іголкін, ТЮ Яра
Наукові праці НДФІ, 5-18, 2015
22015
Міжнародне публічно-приватне партнерство як механізм залучення приватного капіталу в процеси інвестування виробничої сфери національної економіки
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 44-55, 2014
12014
Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства
ЄЛ Черевиков
Наукові праці НДФІ, 80-83, 2012
12012
Роль національних і транснаціональних проектів у системі розвитку інфраструктури національної економіки
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 60-69, 2012
12012
Особливості соціоструктурних взаємодій громадянського суспільства і держави в країнах Західної Європи
КВ Павлюк, ІВ Іголкін
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
12011
ÍÀÓÊβ ÏÐÀÖ² ÍÄÔ²
СС Гасанов, ЮД Радіонов, ІР Ковалів, ЮО Гернего, ОД Богдан, ...
Журнал входить до міжнародних наукометричних баз, 2016
2016
Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 66-76, 2014
2014
НАУКОВІ ПРАЦІ НДФІ
ÍÌ Êèñ³ëü, ËÁ Áàðàííèê, Ìà Î볺âñüêà, ÒÒ Ï³ñòóí
2013
Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя
ІВ Іголкін
Наукові праці НДФІ, 36-46, 2013
2013
СОЦІАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СТРУКТУР ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ
ІВ ІГОЛКІН
2012
ÍÀÓÊβ ÏÐÀÖ² ÍÄÔ²
Âà Äåì’ÿíèøèí, ÒÄ Ñ³òàø, ÍÌ Êîðí³ºíêî
2011
НАУКОВІ ПРАЦІ НДФІ
ЛГ Олейнікова, ЛО Мельникова, ЄЮ Баличев, РЄ Волощук, ...
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20