Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
Підтверджена електронна адреса в econ.vernadskyjournals.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зарубіжний досвід фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності та можливості його використання для зміцнення економічної безпеки України
ВІ Франчук, НВ Шупрудько
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
32018
Проблеми й перспективи післякризового розвитку транспортної системи України
АТ Потєєв
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І Вернадського …, 2010
22010
Маркетингова діяльність в соціальних мережах Facebook та Instagram
КЮ Семененко, ВІ Юрченко, НП Скригун
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Застосування концепції соціально відповідального маркетингу в діяльності підприємства
ТГ Бєлова, ВІ Гулька
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
12019
Методичний підхід дослідження перспектив розвитку міжнародних агрохолдингів на світовому фінансовому ринку
ВІ Сідоров, РС Савін
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
12018
Особливості роботи з фаховими текстами на заняттях з української мови як іноземної в технічному ВНЗ
ІЄ Зозуля, АС Стадній
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Т. 30 (69),№ 1: 1-7., 2019
2019
Оцінка динаміки вартісних показників людського капіталу у промисловості
ТА Фонарьова, ВІ Черняк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Мотиваційна модель формування іміджу у регіональному готельно-ресторанному бізнесі
ІО Петровська, ВІ Дармограй
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Методологічні аспекти визначення вартості перестрахового покриття при здійсненні андерайтингу
ВІ Андрущенко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Детермінанти розвитку малого бізнесу на регіональному ринку праці
ВІ Дармограй, ВВ Корнєєв, ІС Кочарян, СП Білоус
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації цільових програм розвитку соціальної інфраструктури регіону
ВІ Щелкунов, ВМ Панасюк, НО Гаман
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Проблеми здійснення стратегічного планування та прогнозування підприємницької діяльності у готельному бізнесі
ВІ Дармограй, ТМ Качала
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12