Савченко Віра Меєрівна (В.М. Савченко, Savchenko V.)
Савченко Віра Меєрівна (В.М. Савченко, Savchenko V.)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
Kropyvnytskyi: Ekskliuzyv-System, 2017
20*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
20*2010
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
КНТУ, 2010
92010
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
82018
Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва
ІВ Смірнова
62001
Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, НМ Тошина
Поліум, 2008
52008
Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку
ВМ Савченко, НМ Колос
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
42010
Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства
АП Бегун, ВМ Савченко
42006
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства
ЮОВ Давидов Г.М. ,Савченко В.М., Пальчук О.В., Рузмайкіна І.В., Кононенко Л ...
3*2017
Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств
ЮМ Бурлака
32008
Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, АП Бегун
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Особливості застосування оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності
ВМ Савченко
КНТУ, 2011
22011
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників у сільському господарстві
НМ Колос
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09–“Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2007
22007
Облiк в ресторанному господарствi: органiзацiя i методика
НВ Смiрнова
22006
Тенденції розвитку функцій бухгалтерського обліку в аграрній сфері
ВМ Савченко
КНТУ, 2005
22005
Проблеми формування облікової політики
ВМ Савченко
Наукові праці Кіровоградського державного технологічного університету …, 2003
22003
Сучасний стан, проблеми та перспективи обліку розрахунків за податками та платежами некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОВ Пальчук
Економічний простір, 99-105, 2021
12021
Accounting theories and their impact on the formation and development of social expenditure accounting
OY Vera Savchenko,Oleksandr Gai
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наук 4 (37), 251-258, 2020
12020
Особливості структурних трансформацій та зміни пріоритетів розвитку виробничої та соціальної інфраструктур в регіонах України
ГТ Костромін, ВМ Савченко
КНТУ, 2011
12011
ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ–ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ВМ Савченко, ОВ Юрченко, ЛВ Кононенко
Економічний простір, 81-86, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20