Подписаться
Савченко Віра Меєрівна (В.М. Савченко, Savchenko V.)
Савченко Віра Меєрівна (В.М. Савченко, Savchenko V.)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
PP «Eksklyuzyv-System», Kropyvnyczkyj, 2017
30*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
22*2010
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
212018
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
КНТУ, 2010
152010
Циркулярна економіка в умовах формування Суспільства 5.0
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, АС Карнаушенко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 166-174, 2023
14*2023
Information support of tax management
VM Savchenko, OV Palchuk, LV Kononenko
Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences 1, 214-220, 2018
112018
Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я в умовах глобалізації
ВМ Савченко, ОВ Юрченко, ЛВ Кононенко
Економічний простір, 81-86, 2021
102021
Маркетинг і бухгалтерський облік маркетингової діяльності
ОВ Пальчук, ВМ Савченко, НМ Тошина
Поліум, 2008
102008
Оптимізація функціонування малих сільськогосподарських підприємств у контексті співпраці з регіональними дорадчими службами
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 43-51, 2022
92022
Сучасний стан, проблеми та перспективи обліку розрахунків за податками та платежами некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ОВ Пальчук
82021
Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку
ВМ Савченко, НМ Колос
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
72010
Vykorystannia metodiv finansovoho analizu pry vykonanni audytorskykh protsedur.[Application of financial analysis methods in the performance of audit procedures]
V Savchenko, L Kononenko, H Nazarova
Ekonomika ta suspilstvo–Economy and Society 52, 2524-0072, 2023
62023
Облікова політика:[навч. посіб.]
ВМ Савченко
К.: Знання, 2010
62010
Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур
В Савченко, Л Кононенко, Г Назарова
Економіка та суспільство, 2023
52023
Особливості застосування оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності
ВМ Савченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
52011
Systema bukhhalterskoho obliku yak skladova systemy upravlinnia [Accounting system as a component of the management system]
VM Savchenko, LV Kononenko, VH Kriachko
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2010
52010
Організаційне забезпечення розвитку трудового потенціалу підприємницьких структур як складова стратегічного управління
V Savchenko, L Kononenko, A Karnaushenko
Modern engineering and innovative technologies, 117-122, 2023
42023
Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств
ЮМ Бурлака
42008
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників у сільському господарстві
НМ Колос
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09–“Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2007
42007
Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства
АП Бегун, ВМ Савченко
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20