Кафедра бібліотекознавства та інформології
Кафедра бібліотекознавства та інформології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
452009
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія
ОВ Воскобойнікова-Гузєва
Київ: Академперіодика, 2014
432014
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
282007
Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 3-7, 2014
192014
Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
152007
Бібліотека та мережева інформація
В Копанєва
Вісник книжкової палати, 31-36, 2007
132007
Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання
ЛЯ Філіпова, ОВ Олійник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 59-63, 2008
12*2008
Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернету: основні концептуальні положення
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 14-19, 2005
122005
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст.–поч. XXI ст).[Електронний ресурс]
ВО Копанєва
Копанєва Вікторія Олександрівна, 2008
112008
Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави
ПІ Рогова, ЛМ Заліток, ОВ Воскобойнікова-Гузєва, ЮІ Артемов, ...
Пед. вісн, 13-16, 2009
102009
Відкритий контент в інтернеті: становлення, проекти, правові засади
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-8, 2007
102007
Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 22-26, 2004
102004
Наукова бібліотека: від e-каталогу до e-науки
ВО Копанєва
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-10, 2016
92016
Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових
О Воскобойнікова-Гузєва
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 7-30, 2012
92012
Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 8-19, 2012
82012
Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 33-36, 2008
82008
Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства
О Воскобойнікова-Гузєва
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського, 5-15, 2008
72008
Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек
ЕВ Воскобойникова-Гузева
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
72005
Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 12-17, 2016
62016
Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі
ВЄ Сошинська
із соціал. комунікацій: 27.00. 03/Сошинська Вікторія Євгенівна.–Київ, 2013.–20 с, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20