Кафедра бібліотекознавства та інформології
Кафедра бібліотекознавства та інформології
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
622009
Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація: монографія
ОВ Воскобойнікова-Гузєва
Київ: Академперіодика, 2014
572014
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
332007
Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 3-7, 2014
262014
Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
172007
Бібліотека та мережева інформація
В Копанєва
Вісник книжкової палати, 31-36, 2007
162007
Наукова бібліотека: від e-каталогу до e-науки
ВО Копанєва
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-10, 2016
132016
Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 8-19, 2012
132012
Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання
ЛЯ Філіпова, ОВ Олійник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 59-63, 2008
13*2008
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст.—поч. XXI ст.)
ВО Копанєва
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського., 2008
132008
Відкритий контент в інтернеті: становлення, проекти, правові засади
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-8, 2007
132007
Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернету: основні концептуальні положення
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 14-19, 2005
132005
Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ у період глобалізації: визначення базових складових
О Воскобойнікова-Гузєва
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 7-30, 2012
112012
Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави
ПІ Рогова, ЛМ Заліток, ОВ Воскобойнікова-Гузєва, ЮІ Артемов, ...
Пед. вісн.–Черкаси, 13-16, 2009
112009
Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 33-36, 2008
112008
Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій
О Воскобойнікова-Гузєва
Бібліотечний вісник, 22-26, 2004
112004
Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі
ВЄ Сошинська
із соціал. комунікацій: 27.00. 03/Сошинська Вікторія Євгенівна.–Київ, 2013.–20 с, 2013
92013
Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ—початок ХХІ ст.)
О Воскобойнікова-Гузєва
Вісник Книжкової палати, 17-22, 2012
82012
Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек
ЕВ Воскобойникова-Гузева
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2005
82005
Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу/Олена Воскобойнікова-Гузєва
О Воскобойнікова-Гузєва
Наук. пр. Нац. б ки України ім. ВІ Вернадського, 113-120, 2002
82002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20