Ланова Ірина Вікторівна
Ланова Ірина Вікторівна
ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Verified email at fsgd.ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування мовленнєвої компетентності студентів – актуальна проблема вищої школи
ІВ Ланова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема языковой …, 2012
72012
The contents and structure of discipline Computer document science for future teaching engineers
V Tkachuk, I Lanova
Metallurgical and mining industry, 71-74, 2016
12016
Роль гуманітарних дисциплін у підготовці педагога професійного навчання в технічному закладі вищої освіти
І Ланова
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Формування навичок професійного мовлення студентів технічних спеціальностей
ІВ Ланова
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
2016
Гуманітарна складова при викладанні дисципліни «Комп’ютерне документознавство»
ІВ Ланова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно …, 2016
2016
Значення української фахової термінології у вихованні мовленнєво компетентних спеціалістів
ІВ Ланова
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості …, 2016
2016
Особливості професійного спілкування як специфічної форми контактів фахівців
ІВ Ланова
Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора …, 2016
2016
Культура мовлення – важлива складова компетенції майбутнього фахівця
ІВ Ланова
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування …, 2015
2015
Проблеми мотивації вивчення української мови як іноземної
ІВ Ланова
ІІ Международной научно-методической конференции «Язык и специальность …, 2015
2015
Навчання фонетики української мови іноземних студентів на початковому етапі
ІВ Ланова
Материалы Х Международной научно-практической конференции «Проблемы и …, 2015
2015
Тарас Шевченко як знакова постать у формуванні національної свідомості українського народу
ІВ Ланова
Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції «Розвиток суспільної …, 2014
2014
Знання фахової термінології – беззаперечна умова професійності майбутнього спеціаліста
ІВ Ланова
Материалы 18-го международного молодежного форума «Радиоэлектроника и …, 2014
2014
Значення української фахової термінології у вихованні мовленнєво компетентних спеціалістів
ІВ Ланова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток …, 2014
2014
тестів як активної форми контролю знань студентів під час вивчення курсу «Українська мова з а професійним спрямуванням»
ІВ Ланова
Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у …, 2014
2014
Значення української фахової термінології у формуванні професійної мовленнєвої компетентності майбутнього спеціаліста
ІВ Ланова
Педагогіка вищої та середньої школи, 73-77, 2014
2014
Роль методичних засобів у формуванні фахової мовленнєвої культури студентів
ІВ Ланова
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми модернізації …, 2014
2014
Роль тестів як активної форми контролю знань студентів під час вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
ІВ Ланова
Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у …, 2014
2014
Формування професійного мовлення студентів-нефілологів
ІВ Ланова
XXIX-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективные …, 2014
2014
Формування професійно-термінологічної компетентності як одне із завдань вищої школи
ІВ Ланова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука – 2013: стан …, 2013
2013
Комп’ютерна грамотність – доконечна умова професійної компетентності майбутніх фахівців
ІВ Ланова
Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальне …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20