Follow
Кучер Галина
Кучер Галина
науковий співробітник, Інститут сільського господарства Полісся НААН
Verified email at isgp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
822012
Управління державним боргом: Підручник
ГВ Кучер
ГВ Кучер—К.: КНТЕУ, 2009
392009
Фінансовий потенціал як економічна категорія
ГВ Кучер
Актуальні проблеми економіки, 46-52, 2014
282014
Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України
Г Кучер
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 47-58, 2011
272011
Ефективність системи управління державним боргом в Україні
ГВ Кучер
Фінанси України, 44-57, 2012
242012
Фінансовий потенціал економічного розвитку: теоретичний аспект
Г Кучер
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-105, 2014
202014
Бюджетний процес у країнах ЄС
Г Кучер
Вісник КНТЕУ, 24-31, 2008
142008
Державний борг: історія і сьогодення
ГВ Кучер
Фінанси України, 16-22, 1999
121999
Удосконалення системи соціального захисту населення
ГМ Кучер
Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали наук.-практ. конф.(20-21 …, 1996
121996
Вплив державного боргу на економічне становище в Україні
Г Кучер, В Калитчук
Вісник КНТЕУ, 43-52, 2007
102007
Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду
ГВ Кучер
Актуальні проблеми економіки, 24-30, 2003
72003
Соціально вразливі категорії населення і ринок праці в сучасних умовах
Г Кучер
Україна: аспекти праці, 21-26, 2002
72002
Борговий механізм фінансування державних витрат
ГВ Кучер
Бизнес Информ, 2015
52015
Державні фінанси: Управління державним боргом: У 5-ти томах.–Т. 2
НМ Ушакова, ГВ Кучер, ВТ Александров, СМ Недбаєва
К.: НВТ" АВТ лтд, 2004
52004
Управлiння державним боргом: пiдручник
ГВ Кучер
52002
СТРАТЕГІЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО (ДОСВІД М. УМАНЬ)
Г Кучер
Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб, постраждалих під, 40, 2017
22017
Фінансовий механізм державно-приватного партнерства в Україні
ГВ Кучер
Причорноморські економічні студії, 232-238, 2017
22017
Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації
ГВ Кучер
Економіка та держава, 27-31, 2017
22017
Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави
ГВ Кучер
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2015
22015
Державні фінанси України в умовах світової глобалізації
Г Кучер
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20