Follow
Iryna Babak, Ірина Дмитрівна Бабак
Iryna Babak, Ірина Дмитрівна Бабак
доцент, к.мед.н. ЛНМУ імені Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
2. Нові можливості зовнішнього лікування та косметологічного догляду хворих з акне і акнеформними дерматозами
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 77-87, 2017
32017
Погляд на деякі аспекти патогенезу алопеції
ОО Сизон, ОЮ Туркевич, ІД Бабак
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 78-81, 2007
22007
Доцільність застосування психокорекційних заходів пацієнтам з дермато-естетичними дефектами шкіри
ІМ Левицька, ОО Сизон, МО Дашко, ІД Бабак, ІО Чаплик-Чижо
Дерматологія та венерологія, 59-60, 2019
2019
МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ДЕЯКИХ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ТА МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ І НАСЛІДКІВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ У ЖІНОК З АКНЕ
МО Дашко, ОО Сизон, ОА Білинська, ІД Бабак
Дерматовенерології та Косметології імені МО Торсуєва 1, 64, 2018
2018
Оптимізація лікування періорального дерматиту
ІД Бабак, ОА Білинська, СВ Вольбин, ІО Чаплик-Чижо
Дерматологія та венерологія, 82-83, 2018
2018
Комплексна терапія хворих з вогнищевою алопецією на тлі дисбалансу мікроелементів
ОО Сизон, ІД Бабак, МО Дашко, ІО Чаплик-Чижо
Дерматологія та венерологія, 90-91, 2018
2018
Аналіз частоти дерматологічної патології у вагітних Львівської області
ІО Чаплик-Чижо, ОО Сизон, ІД Бабак, МО Дашко
Дерматологія та венерологія, 94-94, 2018
2018
Досвід лікування жінок з акне на фоні деяких нейроендокринних та метаболічних порушень
МО Дашко, ОО Сизон, ОА Білинська, ІД Бабак, ІЯ Возняк
Дерматологія та венерологія, 87-87, 2018
2018
Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни дерматовенерологія на додипломному етапі
ОА Білинська, МО Дашко, ІД Бабак, ІЯ Возняк, ГЄ Асцатуров
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 130-133, 2017
2017
Порушення гемокоагуляції у хворих зі шкірними виявами при системних ураженнях
ОА Білинська, ОО Сизон, ІД Бабак, ІО Чаплик-Чижо
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 111-111, 2016
2016
Досвід корекції посиленого випадання волосся
ІД Бабак, ОА Білинська, ІО Чаплик-Чижо, ЛІ Боднарчук
Український журнал дерматології, венерології, косметології, 111-112, 2016
2016
Оптимізація комплексної корекції випадіння волосся у пацієнтів із професійними шкідливостями
ІД Бабак, ОО Сизон, ОА Білинська, ІО Чаплик-Чижо
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 41-43, 2015
2015
Фактори гігієни, як чинник розвитку піодермій
ІО Чаплик-Чижо, МО Дашко, ІД Бабак, ОА Білинська
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 138-138, 2014
2014
Застосування фітолосьону для лікування піодермій
ІД Бабак, МЄ Дощинська, ІО Чаплик-Чижо, МО Дашко
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 130-131, 2014
2014
Особливості змін волосся при алопеції
ІД Бабак, МЄ Гермінська, ІО Чаплик-Чижо
Журнал дерматовенерології та косметології ім. МО Торсуєва, 42-45, 2012
2012
Хвороби волосся: клінічні аспекти, лікування, реабілітація
ІД Бабак, П Брэгг, ТП Височанська
Лечащий врач, 22-26, 1999
1999
Силабус дисципліни
ОО Сизон, ІД Бабак, ОА Білинська, ІЯ Возняк, МО Дашко, ...
Досвід оптимізації швидкого відновлення шкіри при деяких дерматозах
ІД Бабак, ОО Сизон, ОА Білинська, ІО Чаплик-Чижо, ІЯ Возняк
76 ФОТОАРхІВ ФАРМАКОТеРАПІЯ ВДеРМАТОВеНеРОЛОгІї
ОО Сизон, ІД Бабак, МО Дашко, ОА Білинська, ІЯ Возняк, КО Бардова, ...
СТРУКТУРНО-МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ЗМІНИ ВОЛОССЯ У ЛЮДЕЙ, ЯКІ КОНТАКТУЮТЬ З ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ
ІД Бабак, ОО Сизон, ОЮ Туркевич, МЄ Дощинська
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20