Подписаться
Оксана Олексіївна Моторна /
Оксана Олексіївна Моторна /
Вінницький національний аграрний університет, старший викладач кафедри "Машин та обладнання
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Насос-дозатор з додатковим зливним золотником з новою системою керування для гідрооб’смних систем рульового керування
ЛП Середа, ЮМ Козак, ОО Моторна, ОМ Переяславський
Промислова гідравліка і пневматика, 27-30, 2012
32012
Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування»
НР Веселовська, СА Шаргородський, ВС Руткевич, ОО Моторна
: навч. посіб. Вінниця, 2020. 354 с./Рек. до друку ВР ВНАУ (протокол№ 13 …, 2020
12020
Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки
СА Шаргородський, ОО Моторна, РО Гречко, МІ Іванов
Матеріали XI Міжнар. наук.-практич. конф." Комплексне забезпечення якості …, 2021
2021
Особливості стенда та методики для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження
ОО Моторна
Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця: ВНАУ, 2020.№ 4 (111). С. 14-21., 2021
2021
Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, галузь знань …
ОМ Переяславський, ОО Моторна
2020
Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) для студентів другого …
НР Веселовська, ОМ Переяславський, ОО Моторна, ВС Руткевич
2020
19-20 листопада 2020 року ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна
З внесено в реєстр УкрІНТЕІ
національний технічний університет, 2020
2020
Моноблочний електрогідравлічний розподільник
МІ Стаднік, МІ Іванов, ОО Моторна
Сучасні проблеми землеробської механіки: ХІХ Міжнар. наук. конф.,(Київ, 17 …, 2019
2019
Методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин та стенд для її реалізації
МІ Іванов, ОО Моторна, СА Шаргородський
Міжнародна наук.-техн. конф.[" Перспективи розвитку машинобудування та …, 2019
2019
Дослідження за актуальними проблемами АПК
М Стаднік, М Іванов, О Моторна, О Переяславський, Л Ярошенко
Scientific block Machinery and equipment for Agro-Industrial Complex …, 2019
2019
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Для студентів факультету механізації сільського господарства денної …
ОО Моторна, ОМ Переяславський
2018
Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2)
НР Веселовська, ОМ Переяславський, ОО Моторна, ВС Руткевич
2017
Стенд та методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії зустрічного навантаження
МІ Іванов, ОО Моторна, ОМ Переяславський, ЮМ Козак
Промислова гідравліка і пневматика, 66-74, 2016
2016
Методика дослідження математичної моделі гідрооб’ємної системи рульового керування самохідної машини з модернізованим насосом-дозатором
ОО Моторна
Промислова гідравліка і пневматика, 29-36, 2016
2016
Вибір параметрів насоса-дозатора для системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин на основі багатокритеріальної оптимізації
МІ Іванов, ОО Моторна, OM Переяславський, ЮМ Козак
Промислова гідравліка і пневматика, 65-76, 2016
2016
ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРООБ’ЄМНОЇ СИСТЕМИ РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
ОО Моторна
Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній …, 2015
2015
Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 7.05050312–" Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"
ОМ Переяславський, ОО Моторна, ВС Руткевич, МІ Іванов
2014
Щоденник-звіт проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики із спеціальності 7.05050312–" Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"
ОМ Переяславський, ОО Моторна
2014
Аналіз характеристик запобіжних клапанів прямої дії
МІ Стаднік, МІ Іванов, ОО Моторна, ОМ Переяславський
Міжнар. наук. конф." Сучасні проблеми землеробської механіки", 17-19 жовт …, 0
Програма навчальної дисципліни" Допуски, посадки та взаємозамінність" для підготовки фахівців ОКР бакалавр напряму 6.100102–процеси, машини та обладнання агропромислового …
ОМ Переяславський, ОО Моторна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20