Олександр Торічний
Олександр Торічний
Професор кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання
Т Олександр
Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. прикордон. служби України ім. Б …, 2012
31*2012
Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання
О Торічний
Національна академія Державної прикордонної служби України, 2012
312012
Удосконалення педагогічної підготовки слухачів вищої військової школи на основі сучасних освітніх технологій (ігрові технології)
ОВ Торічний
Академія ПВУ ім. Б. Хмельницького–Хмельницький, 1999.–18 с, 1999
111999
Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
62016
Теоретико-методичні засади формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників упро цесі навчання: дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 02
ОВ Торічний
Хмельницький, 2013
62013
Методика організації та результати експериментального дослідження з формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-бакалаврів
ОВ Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
52012
Педагогічна концепція організації неперервної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності
ОВ Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
42012
Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності
ОВ Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
22016
Соціально-психологічний аналіз професійної компетентності майбутніх юристів
М Томчук, О Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2016
22016
Психологічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності на основі акмеологічних технологій навчання
СБО О. В. Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
22015
Розвиток прикордонної варти та формування професійної компетентності прикордонників: історико-педагогічні аспекти
ОВ Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2011
22011
Особливості розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-магістрів під час навчання в умовах особливого періоду
О Торічний
Збірник наукових праць Національної акакдемії ДПСУ. Серія : педагогічні та …, 2015
12015
Роль стажування у формуванні військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник …, 2013
12013
Сутність акмеологічних основ процесу формування службово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2011
12011
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
О Торічний
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б …, 2018
2018
Роль стажування у формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
2018
Социально-педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности у курсантов во время учебы
АВ Торичный
Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности: материалы Междунар …, 2017
2017
Упровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників
Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Громадянськість у контексті професійних компетентностей майбутніх офіцерів
О Торічний
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
До питання про психологічну сутність професійних іншомовних здібностей майбутніх перекладачів
Г Багрій, О Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20