Follow
Роман Ясінський/Роман Ясинский/Роман Ясинський/Roman Yasinskiy/Roman Yasinskyi
Роман Ясінський/Роман Ясинский/Роман Ясинський/Roman Yasinskiy/Roman Yasinskyi
асистент кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Изменения маркеров окислительного статуса у больных с впервые диагностированным ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом легких в процессе лечения
ИФ Беленичев, РН Ясинский, ЕС Литвиненко
Вестник новых медицинских технологий 21 (3), 135-138, 2014
62014
Vyznachennia ryzyku nevdachi likuvannia khvorykh na vpershe diahnostovanyi tuberkuloz lehen [The definition of risk treatment failure patients with newly diagnosed pulmonary …
RM Yasinskyi, DO Vasylkov, AV Povolotska
Bukovynskyi medychnyi zhurnal–Bukovynian Medical Journal 2 (78), 178-182, 2016
52016
Чинники ризику прогресування та критерії оцінки перебігу ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу легень
ОС Шальмін, РМ Ясінський, ОА Растворов, ДВ Мірошниченко, ...
52014
Побічні реакції у хворих на неефективно лікований вперше діагностований туберкульоз
РМ Шевченко, ЮВ Просвєтов, РМ Ясінський, АВ Левіч
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 96-99, 2016
42016
Дослідження активності каталази та стану деяких складових тіол-дисульфідної системи при ВІЛ/СНІД-асоційованому туберкульозі
PM Ясінський
Запорожский медицинский журнал, 150-152, 2011
42011
Факторы риска прогрессирования и критерии оценки течения ВИЧ/СПИД-ассоциированного туберкулеза легких
АС Шальмин, РН Ясинский, АА Растворов, ДВ Мирошниченко
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 58-63, 2014
32014
Изменения в гематологических и биохимических показателях у больных ВИЧ/СПИД-ассоциированным впервые диагностированным туберкулезом легких
РН Ясинский, АС Шальмин, АА Растворов
Сборник материалов международной научной конференции «Современная …, 2013
32013
Estimation of the glutathione system parameters depending on the variant of the disease course in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis at coinfection …
RM Yasinskiy
Zaporozhye medical journal, 36-39, 2016
22016
Оцінювання показників системи глутатіону залежно від варіанта перебігу захворювання у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ
РМ Ясінський
Запорожский медицинский журнал, 36-39, 2016
22016
Визначення ризику невдачі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
РМ Ясінський, ДО Васильков, АВ Поволоцька
Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)), 178-182, 2016
22016
Эффективность лечения ВИЧ/СПИД-ассоциированного впервые диагностированного туберкулеза легких с использованием апротинина, глутоксима и лазеротерапии
АС Шальмин, РН Ясинский, АА Растворов, АИ Пирог, ЕП Хохлова
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 25-30, 2014
22014
Изменения в белковом обмене при ВИЧ/СПИД-ассоциированном впервые диагностированном туберкулёзе лёгких у больных с различным уровнем угнетения иммунной системы
РН Ясинский, АС Шальмин, АА Растворов
Експериментальна і клінічна медицина, 68-73, 2013
22013
Особливості перекисного окислення білків у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, у порівнянні з хворими на туберкульоз і ВІЛ/СНІД
ОА Растворов, АВ Абрамов, ІФ Бєлєнічев, РМ Ясінський, ГО Жернова, ...
Запорожский медицинский журнал, 34-37, 2011
22011
ВИЧ/СПИД-ассоциированный туберкулез в первые годы ХХІ века в Запорожский области
АА Растворов, АИ Ахтырский, СД Лихолит, АВ Левич, РН Ясинский
Запорожский медицинский журнал, 45-47, 2008
22008
Результати лікування хворих на неефективно лікований уперше діагностований туберкульоз легень із синдромом системної запальної відповіді
РМ Ясінський, РН Ясинский
Запорізький державний медичний університет, 2017
12017
Клінічні особливості неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень із наявністю стійкості до протитуберкульозних препаратів
РМ Ясінський, АМ Краснєвич
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 85-89, 2017
12017
Актуальність використання GenoType MTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентних форм туберкульозу
ОМ Разнатовська, РМ Ясінський, ОВ Конакова, ЖЛ Берланд, М Гуйєр, ...
Запорізький державний медичний університет, 2017
12017
Система" оксиданти-антиоксиданти" у хворих на рецидиви туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ
РМ Ясінський
12016
Клінічні особливості перебігу неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень
РМ Ясінський, ОО Коваленко, ВВ Смирнова, АМ Краснєвич, ...
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Оцінювання факторів ризику прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих хворих на рецидиви туберкульозу легень
РМ Ясінський, РН Ясинский
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20