Тетяна Гаврилко
Тетяна Гаврилко
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризове управління підприємством
АП Науменко, ТО Гаврилко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 25 (25), 2010
72010
Управління діяльністю підприємства в умовах кризи
ТО Гаврилко, ДО Лабунський
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 26 (26), 2010
62010
Управління діяльністю підприємства в умовах кризи [Електронний ресурс]
ТО Гаврилко, ДО Лабунський
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/ppei/2010_26 …, 0
6
Комунікації в сучасному маркетингу
ВП Бондар, ТО Гаврилко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 27 (27), 2010
52010
Дослідження міжнародної інвестиційної діяльності ТНК в умовах глобальної конкуренції
ТО Гаврилко
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2017.–Вип 26, 34-37, 2017
42017
Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій
ТО Гаврилко, ЛМ Побоченко
Актуальні проблеми економіки, 65-70, 2015
32015
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ І ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
АВ Гавриленко, ТО Гаврилко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 29 (29), 2011
32011
Транспортно-експедиторські послуги: Чинники впливу та напрями підвищення якості
ТО Гаврилко, ТІ Сафонова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 29 (29), 2011
32011
Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами
АВ Гавриленко, ТО Гаврилко
Проблеми системного підходу в економіці, 112-117, 2016
22016
Трансформаційні зміни світового ринку авіаційних послуг в умовах глобалізації
ТО Гаврилко, АВ Гавриленко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
12018
Аналіз діяльності міжнародних низькотарифних авіакомпаній на ринку авіаційних перевезень України
ТО Гаврилко, АВ Гавриленко
Причорноморські економічні студії, 15-19, 2018
12018
Антикризисное управление предприятием
АП Науменко, ТО Гаврилко
Проблеми пiдвищення ефективностi iнфраструктури, 131-137, 2010
12010
Банкрутство авіаційних підприємств в Україні: моделі оцінки ймовірності настання
ТО Гаврилко, ВЮ Ткаченко
Причорноморські економічні студії, 66-71, 2019
2019
Міжнародний банк реконструкції та розвитку: особливості діяльності в умовах світових глобалізаційних процесів
ТО Гаврилко, АВ Гавриленко
Гельветика, 2019
2019
Фінансова грамотність населення: вітчизняний та зарубіжний досвід
ТО Гаврилко, ММ Довгань
Причорноморські економічні студії, 48-52, 2018
2018
Банківське кредитування в Україні: стан і перспективи розвитку
ТО Гаврилко, ВС Науменко
Причорноморські економічні студії, 152-156, 2018
2018
ЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
А Гавриленко, Т Гаврилко, Н Трішкіна
Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали всеукр. наук …, 2018
2018
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Політика зайнятості та ринок праці» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 232 «Соціальне …
АВ Савченко
ЧДТУ, 2018
2018
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни" Міжнародний бізнес" Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент»
НП Прищепа
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Робоча програма" Фінанси"
ТО Гаврилко
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20