Подписаться
Лариса Гуракова
Лариса Гуракова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування». Ч. 1
ІО Музика, ИО Музыка, ДІ Кузнєцов, ДИ Кузнецов
70*2021
Источник света для световых приборов
АС Литвиненко, ОЮ Полищук, ЛГ Баландаева, ЛД Гуракова
Lighting Engineering & Power Engineering, 24-26, 2009
22009
Пусковые режимы в цепях с лампами накаливания
ЛД Гуракова, ЕД Дьяков
Міжнародний науково-технічний журнал" Світлотехніка та Електроенергетика", 11-15, 2007
22007
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Загальна біологія» та «Біологія» для студентів спеціальностей 091 «Біологія», 101 «Екологія» та 183 …
ІІ Клімкіна, ВВ Федотов
Видавництво НТУ" ДП", 2019
12019
Автономна система освітлення гібридного типу
АС Литвиненко, ОМ Діденко, ЮО Васильєва, ЛД Гуракова, КІ Іоффе
Lighting Engineering & Power Engineering, 12-18, 2016
12016
Методичні вказівки до дипломного проектування (№ 312).
ЛА Назаренко, ІГ Міренський, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаєва, КІ Іоффе
1
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Управлінські інформаційні системи в фінансово-обліковій сфері"
ЄМ Строков
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Сучасні системи освітлення як ресурс енергозбереження
КІ Суворова, ЛД Гуракова
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 121-126, 2018
2018
Впровадження індукційних джерел світла у промисловому освітленні
КІ Іоффе, ЛД Гуракова
Світлотехніка та електроенергетика, 48-52, 2015
2015
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Теоретична механіка". Змістовий модуль" Кінематика"
НА Аксьонова, ОВ Оробінський, ЛМ Дунай, ЛВ Астахова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
2010
ПЕРСПЕКТИВЫПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГОРОДОВ
ЛД Гуракова, ИГ Миренский
Lighting Engineering & Power Engineering, 37-39, 2010
2010
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
2009
Преформуючий пристрiй для звивки кручених виробiв
ІГ Мiренський, ЛД Гуракова
Lighting Engineering & Power Engineering, 100-103, 2009
2009
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Джерела світла"
ЛД Гуракова
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Підйомно-транспортне та технологічне обладнання"
ІГ Міренський, ВМ Шавкун, ЛД Гуракова
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Джерела світла”(для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ЛД Гуракова
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни «Джерела світла»(для студентів першого (бакалаврського) рівня …
КІ Суворова, ЛД Гуракова, ЛГ Баландаєва
Методичні вказівки до проведення практичних занять та контрольних робіт з дисципліни «Джерела світла»(для студентів 3 і 4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом …
ЛД Гуракова
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Джерела світла»(для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та …
ЛД Гуракова
Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Розрахунок параметрів і розробка конструкції джерела світла»(для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки …
ЛД Гуракова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20