Підписатись
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права факультету міжнародної торгівлі та права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права факультету міжнародної торгівлі та права
Державний торговельно-економічний університет/STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т.
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ 1, 912, 2006
1512006
Спадкове право
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія та практика: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002
1182002
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: монографія
VD Prymak
Юрінком Інтер, 2007
892007
Нотаріат в Україні
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія і практика. Київ: АСК 975, 2001
742001
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
ВД Примак
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12 (03), 2005
712005
The negative impact of corruption on the economic security of states
LМ Akimova, IF Litvinova, HO Ilchenko, AL Pomaza-Ponomarenko, ...
International Journal of Management 11 (5), 2020
642020
Медіація в Україні: проблеми теорії та практики
Н Мазаракі
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 92–100-92–100, 2016
542016
Закони України «Про державну виконавчу службу»,«Про виконавче провадження»,«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: науково-практичний …
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ, 2008
532008
Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 01
НА Мазаракі
Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ, 2019
512019
Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці
ЄІ Фурса
Фурса ЄІ–К, 2004
412004
Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах
ОС Можайкіна
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 5, 55-58, 2017
372017
Адвокат у цивільному процесі: науково-практичний посібник
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
КНТ, 2008
362008
Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі
ГЗ Лазько
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2006
322006
Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України
ЛЛ Нескороджена
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 226, 2002
322002
Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: Видавець Фурса СЯ, 2007
302007
Нотаріат в Україні, теорія і практика:[навч. посібник] для студ. вищ. навч. закл
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: АСК, 2001
302001
Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді
О Можайкіна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 174–180-174–180, 2018
282018
Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine
S Melnychenko, N Mazaraki
Problems and Perspectives in Management 18 (4), 303, 2021
242021
Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні
ЛА Микитенко
спец. 12.00. 07/ЛА Микитенко—К., 2008.—20 с, 2008
242008
Ліцензування торговельної діяльності в Україні
ПМ Пальчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 31-34, 2002
232002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20