Підписатись
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права факультету міжнародної торгівлі та права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права факультету міжнародної торгівлі та права
Державний торговельно-економічний університет/STATE UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т.
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ 1, 912, 2006
1592006
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: монографія
VD Prymak
Юрінком Інтер, 2007
942007
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
ВД Примак
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12 (03), 2005
762005
Спадкове право. Теорія і практика
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: Атіка, 2002
712002
Нотаріат в Україні
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія і практика. Київ: АСК 975, 2001
672001
The negative impact of corruption on the economic security of states
LМ Akimova, IF Litvinova, HO Ilchenko, AL Pomaza-Ponomarenko, ...
International Journal of Management 11 (5), 2020
642020
Медіація в Україні: проблеми теорії та практики
Н Мазаракі
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 92–100-92–100, 2016
642016
Закони України «Про державну виконавчу службу»,«Про виконавче провадження»,«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: науково-практичний …
СЯ Фурса, ЄІ Фурса, СВ Щербак
К.: Видавець Фурса СЯ: КНТ, 2008
572008
Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 01
НА Мазаракі
Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ, 2019
552019
Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах
ОС Можайкіна
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 5, 55-58, 2017
482017
Спадкове право
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
Теорія та практика: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2002
482002
Громадянське суспільство в Україні та" політика ідентичності"
Ю Тищенко, СА Горобчишина
Ukraïnsʹkyĭ nezalez︠h︡nyĭ t︠s︡entr politychnykh doslidz︠h︡enʹ, 2010
472010
Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: АСК, 8, 2001
452001
Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці
ЄІ Фурса
Фурса ЄІ–К, 2004
422004
Адвокат у цивільному процесі: науково-практичний посібник
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
КНТ, 2008
392008
Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України
ЛЛ Нескороджена
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 226, 2002
342002
Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі
ГЗ Лазько
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2006
322006
Медіація в Україні: теорія та практика: монографія
НА Мазаракі
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018
302018
Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді
О Можайкіна
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 174–180-174–180, 2018
302018
Науково-практичний коментар до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
СЯ Фурса, ЄІ Фурса
К.: Видавець Фурса СЯ, 2007
302007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20