Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Материалы Международной научно-практической конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний Новгород) / гл. ред. Минеев В.И., отв. ред. Домнина О.Л., Злобин Е.В.; ВГАВТ, РОСГОССТРАХ
ТВ В Минеев, О Домнина, Е Злобин
Международная научно-практическая конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний …, 2012
38*2012
монографія/[СО Булгакова, ОТ Колодій, ЛВ Єрмошенко та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
Ф України
К.: Книга, 2003
362003
Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку
СВ Волосович
Економіка України, 68-78, 2016
322016
стан та перспективи розвитку: монографія/СО Булгакова... [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
С України
К.: КНТЕУ, 2007.-459 с, 2007
32*2007
Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції
С Волосович, В Тринчук
Вісник Національного банку України, 28-34, 2007
312007
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, С. 5–23, 2016
272016
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, С. 5-23, 2016
272016
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-23, 2016
272016
FinTech у системі суспільних трансформацій
А Мазаракі, С Волосович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2018
242018
Доминанты технологических инноваций в финансовой сфере
СВ Волосович
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
202017
Dominanty instytutsiinoi modernizatsii finansovoi systemy Ukrainy [Dominants of institutional modernization of the financial system of Ukraine]
AA Mazaraki, SV Volosovych
Visnyk KNTEU 1, 5-23, 2016
202016
Страхування ризиків кредитної сфери: монографія
СВ Волосович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
182013
стан та перспективи розвитку: [монографія] / За ред. А.А. Мазаракі
С України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 459, 2007
18*2007
Fintech u systemi suspilnykh transformatsii [Fintech in the system of social transformations]
A Mazaraki, S Volosovych
Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu …, 2018
122018
The domains of institutional modernization of the financial system of Ukraine
AA Mazaraki, SV Volosovych
Visnyk KNTEU 1, 5-23, 2016
102016
Заощадження населення та інвестиційний потенціал України
СВ Волосович
Фінанси України, 83-90, 1998
101998
Tax control of cryptocurrency transactions in Ukraine
S Volosovych, Y Baraniuk
Banks & bank systems, 89-106, 2018
92018
Співвідношення між страхуванням, гарантуванням та захистом депозитів
СВ Волосович
Банківські технології, 89-96, 2013
92013
Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування
SV Volosovych
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
92010
Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід
С Волосович
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 97-110, 2018
82018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20