Подписаться
Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-23, 2016
64*2016
FinTech у системі суспільних трансформацій
А Мазаракі, С Волосович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2018
53*2018
Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку
СВ Волосович
Економіка України, 68-78, 2016
53*2016
стан та перспективи розвитку: монографія/СО Булгакова... [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
С України
К.: КНТЕУ, 2007.-459 с, 2007
50*2007
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія
К Булгакова, С. О., Барановський, О. І., АА Мазаракі
Бюджетна система України та Євросоюзу 409, 2009
44*2009
Доминанты технологических инноваций в финансовой сфере
СВ Волосович
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2017
33*2017
Материалы Международной научно-практической конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний Новгород) / гл. ред. Минеев В.И., отв. ред. Домнина О.Л., Злобин Е.В.; ВГАВТ, РОСГОССТРАХ
ТВ В Минеев, О Домнина, Е Злобин
Международная научно-практическая конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний …, 2012
32*2012
Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції
С Волосович, В Тринчук
Вісник Національного банку України, 28-34, 2007
322007
Technological innovations in the market of the insurance services
KL Volosovych S.
Organizational and economic mechanisms of development of the financial …, 2016
19*2016
Страхування ризиків кредитної сфери: монографія
СВ Волосович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 388, 2013
192013
Заощадження населення та інвестиційний потенціал України
СВ Волосович
Фінанси України, 83-90, 1998
18*1998
Підходи до оцінки системи страхування депозитів
С Волосович
Вісник Національного банку України, 19-23, 2012
17*2012
Regtech в екосистемі фінансових технологій
СВ Волосович, АВ Василенко
Modern economics, 62-68, 2019
16*2019
InsurTech: challeges and development perspectives
V Svetlana
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 39-42, 2016
162016
Tax control of cryptocurrency transactions in Ukraine
S Volosovych, Y Baraniuk
Banks & bank systems, 89-106, 2018
132018
Dominant ideas of financial technologies in digital banking
S Melnychenko, S Volosovych, Y Baraniuk
Baltic journal of Economic studies 6 (1), 92-99, 2020
112020
Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід
С Волосович
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 97-110, 2018
112018
Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів
СВ Волосович, АВ Василенко
11*2017
State financial control in terms of digitalization of the institutional environment
S Volosovych, Y Baraniuk
Baltic Journal of Economic Studies 5 (4), 82-91, 2019
102019
Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування
SV Volosovych
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
10*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20