Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-23, 2016
58*2016
Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку
СВ Волосович
Економіка України, 68-78, 2016
52*2016
стан та перспективи розвитку: монографія/СО Булгакова... [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
С України
К.: КНТЕУ, 2007.-459 с, 2007
52*2007
FinTech у системі суспільних трансформацій
А Мазаракі, С Волосович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2018
36*2018
монографія/[СО Булгакова, ОТ Колодій, ЛВ Єрмошенко та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
Ф України
К.: Книга, 2003
362003
Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції
С Волосович, В Тринчук
Вісник Національного банку України, 28-34, 2007
322007
Доминанты технологических инноваций в финансовой сфере
СВ Волосович
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
30*2017
Страхування ризиків кредитної сфери: монографія
СВ Волосович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
192013
InsurTech: challeges and development perspectives
V Svetlana
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2016
122016
Tax control of cryptocurrency transactions in Ukraine
S Volosovych, Y Baraniuk
Banks & bank systems, 89-106, 2018
112018
Інноваційні платіжні послуги як інструмент розвитку торгівлі
S Volosovich
Економічний вісник університету 1 (29), 12-18, 2016
11*2016
Technological innovations in the market of the insurance services
KL Volosovych S.
Organizational and economic mechanisms of development of the financial …, 2016
102016
Заощадження населення та інвестиційний потенціал України
СВ Волосович
Фінанси України, 83-90, 1998
101998
Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів
СВ Волосович, АВ Василенко
9*2017
Organizational and economic mechanisms of development of the financial system
VS співавтор)
Organizational and economic mechanisms of development of the financial …, 2016
9*2016
Співвідношення між страхуванням, гарантуванням та захистом депозитів
СВ Волосович
Банківські технології, 89-96, 2013
92013
Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування
SV Volosovych
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
9*2010
Regtech в екосистемі фінансових технологій
СВ Волосович, АВ Василенко
Modern economics, 62-68, 2019
8*2019
Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід
С Волосович
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 97-110, 2018
82018
Підходи до оцінки системи страхування депозитів
С Волосович
Вісник Національного банку України, 19-23, 2012
8*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20