Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Світлана Волосович, Светлана Волосович, Volosovich Svetlana, Volosovych Svitlana
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України
ВС Мазаракі А.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-23, 2016
61*2016
Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку
СВ Волосович
Економіка України, 68-78, 2016
53*2016
стан та перспективи розвитку: монографія/СО Булгакова... [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
С України
К.: КНТЕУ, 2007.-459 с, 2007
50*2007
FinTech у системі суспільних трансформацій
А Мазаракі, С Волосович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2018
48*2018
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія
К Булгакова, С. О., Барановський, О. І., АА Мазаракі
Бюджетна система України та Євросоюзу 409, 2009
45*2009
Материалы Международной научно-практической конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний Новгород) / гл. ред. Минеев В.И., отв. ред. Домнина О.Л., Злобин Е.В.; ВГАВТ, РОСГОССТРАХ
ТВ В Минеев, О Домнина, Е Злобин
Международная научно-практическая конференции (5 – 7 июня 2012 г., г. Нижний …, 2012
38*2012
Доминанты технологических инноваций в финансовой сфере
СВ Волосович
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
33*2017
Особливості й тенденції розвитку національної системи страхування банківських вкладів в умовах євроінтеграції
С Волосович, В Тринчук
Вісник Національного банку України, 28-34, 2007
312007
Technological innovations in the market of the insurance services
KL Volosovych S.
Organizational and economic mechanisms of development of the financial …, 2016
18*2016
Страхування ризиків кредитної сфери: монографія
СВ Волосович
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
182013
Заощадження населення та інвестиційний потенціал України
СВ Волосович
Фінанси України, 83-90, 1998
18*1998
InsurTech: challeges and development perspectives
V Svetlana
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2016
142016
Підходи до оцінки системи страхування депозитів
С Волосович
Вісник Національного банку України, 19-23, 2012
14*2012
Regtech в екосистемі фінансових технологій
СВ Волосович, АВ Василенко
Modern economics, 62-68, 2019
13*2019
Tax control of cryptocurrency transactions in Ukraine
S Volosovych, Y Baraniuk
Banks & bank systems, 89-106, 2018
122018
Інноваційні платіжні послуги як інструмент розвитку торгівлі
S Volosovich
Економічний вісник університету 1 (29), 12-18, 2016
11*2016
Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід
С Волосович
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 97-110, 2018
102018
Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проектів
СВ Волосович, АВ Василенко
10*2017
Співвідношення між страхуванням, гарантуванням та захистом депозитів
СВ Волосович
Банківські технології, 89-96, 2013
102013
Ринок платіжних карток в Україні: розвиток та страхування
SV Volosovych
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
10*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20