Подписаться
Таранюк Леонід Миколайович
Таранюк Леонід Миколайович
доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие
ОН Ильина
ООО" Издательский Дом" Вузовский учебник", 2015
474*2015
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2082017
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1972018
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
982015
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
582015
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств
ЛМ Таранюк
Механізм регулювання економіки 1, 111-119, 2011
522011
Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства
ЛМ Таранюк
Механізм регулювання економіки 4, 97-104, 2009
492009
Потенціал і розвиток підприємства: навчальний посібник
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1, 2016
422016
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, ИН Малиновская
Орел: АПЛИТ.-2013.-300 с, 2013
372013
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнеспроцесів виробничих підприємств:[монографія]/за заг. ред. ЛМ Таранюка
ЛМ Таранюк
Суми: Мрія-1, 2010
282010
Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств
ЛМ Таранюк, ОМ Запорожченко
Механізм регулювання економіки 4, 122-133, 2011
252011
Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств: теорія, методологія, практика: монографія
ЛМ Таранюк
Суми:“Мрія-1, 2014
192014
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Экономические основы реинжиниринга бизнес-процессов
ЛН Таранюк
IPP" Mrii︠a︡-1" OOO, 2008
142008
Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів: монографія
ЛМ Таранюк
Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ, 2008
122008
Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки
ЛМ Таранюк, АІ Шаповал
" ВТД" Університетська книга", 2008
112008
Сущность и природа бизнес-процесса при реализации реинжиниринга на промышленных предприятиях
ЛГ Мельник, ЛН Таранюк
Бизнес Информ, 88-92, 2012
102012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20