Чемерис Ольга Анатоліївна
Чемерис Ольга Анатоліївна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
362020
Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 219-221, 2005
222005
Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
172007
Категорійний аналіз поняття" фактор" у контексті вивчення проблеми підвищення рівня успішності майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 2004
92004
Основи науково-методичного супроводу забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир., 2006
42006
Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 60-66, 2010
22010
ОЦІНЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СКЛАДНОСТІ ЗАДАЧІ ФОРМАЛЬНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ, ВИРІШУВАНОЇ МЕТОДОМ ПЕРЕВІРКИ НА МОДЕЛІ1
ВВ Шкарупило, ОА Чемерис, ВВ Душеба
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського 31 (70), 147-151, 2020
12020
Досвід щодо комп’ютерних технологій в організації навчання геометрії для студентів-математиків
ОА Чемерис
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 17-23, 2016
12016
Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету
ОА Чемерис
Вісник Черкаського університету, 131-137, 2009
12009
Дослідження мотиваційної сфери студентів фізико-математичного факультету для забезпечення якості навчання з фундаментальних дисциплін
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка, 96-101, 2008
12008
Статистико-ймовірнісна складова змісту підготовки фахівців з інформаційних технологій
ОА Чемерис, А Прус
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
2020
Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих здібностей учнів
АВ Прус, ОА Чемерис
Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих …, 2020
2020
Вступ до теорії випадкових процесів
АО Погоруй, ОА Чемерис
2020
УДК 378.514 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОБОТИ ІЗ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
А Прус, О Чемерис
Нові технології навчання, 231-237, 2019
2019
Про навчання студентів педагогічних спеціальностей розв’язувати завдання з параметрами
АВ Прус, ОА Чемерис
Физико-математическое образование, 2019
2019
Науковий пошук молодих дослідників. Випуск XІ
ВМ Єремеєва, ОВ Толстова, СО Карплюк, ДС Вербівський
Житомир: Вид-во ОО Євенок, 2018
2018
ПОВЕРХНІ ТА ЇХ ВИДИ У РІЗНИХ РОЗДІЛАХ ГЕОМЕТРІЇ
ОА Чемерис
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2018
2018
Методичні аспекти у викладанні дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету
ОА Чемерис
Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: монографія, 2018
2018
Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів
ОА Чемерис, ОМ Королюк, АВ Прус, ОВ Фонарюк
2018
Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп’ютерних програм
СВ Сушко, ОА Чемерис
Моделювання та інформаційні технології, 110-117, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20