Чемерис Ольга Анатоліївна
Чемерис Ольга Анатоліївна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
282009
Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 219-221, 2005
172005
Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
162007
Категорійний аналіз поняття" фактор" у контексті вивчення проблеми підвищення рівня успішності майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 2004
82004
Основи науково-методичного супроводу забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир., 2006
42006
Досвід щодо комп’ютерних технологій в організації навчання геометрії для студентів-математиків
ОА Чемерис
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 17-23, 2016
12016
Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 60-66, 2010
12010
Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету
ОА Чемерис
Вісник Черкаського університету, 131-137, 2009
12009
Про навчання студентів педагогічних спеціальностей розв’язувати завдання з параметрами
АВ Прус, ОА Чемерис
Физико-математическое образование, 2019
2019
ПОВЕРХНІ ТА ЇХ ВИДИ У РІЗНИХ РОЗДІЛАХ ГЕОМЕТРІЇ
ОА Чемерис
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені…, 2018
2018
Методичні аспекти у викладанні дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету
ОА Чемерис
Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: монографія, 2018
2018
Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів
ОА Чемерис, ОМ Королюк, АВ Прус, ОВ Фонарюк
2018
Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп’ютерних програм
СВ Сушко, ОА Чемерис
Моделювання та інформаційні технології, 110-117, 2018
2018
Методика розв’язування задач на поверхні другого порядку в курсі аналітичної геометрії
ОА Чемерис, АВ Прус
Физико-математическое образование, 2018
2018
Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт
АВ Прус, ЗП Поліщук, ОА Чемерис, ОМ Королюк, ОВ Фонарюк
2017
АНАЛІЗ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ
ОА Чемерис
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 230, 2017
2017
Коректність формулювання умови геометричної задачі у науковій діяльності студентів
ОА Чемерис
Физико-математическое образование, 2017
2017
Методичні особливості викладання неевклідової геометрії Лобачевського
Ю Степанчук, ОА Чемерис
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів…, 2016
2016
Означення понять у різних розділах геометрії: практичний аспект
ОА Чемерис
II практично-пізнавальна інтернет-конференція" Наукова думка сучасності і…, 2016
2016
Геометричні нерівності в задачах
Ю Данчук, ОА Чемерис
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів…, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20