Підписатись
Ольга Чемерис
Ольга Чемерис
Інші іменаOlha Chemerys
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
582009
Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 219-221, 2005
282005
Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007
202007
Категорійний аналіз поняття" фактор" у контексті вивчення проблеми підвищення рівня успішності майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 55-57, 2004
122004
Програмно-цільовий підхід до формування привабливого інвестиційного клімату в регіоні на прикладі Львівської області
О Чемерис
Збірник наукових праць „Ефективність державного управління, 309-319, 2009
62009
Основи науково-методичного супроводу забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир., 2006
42006
Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
ОА Чемерис
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 60-66, 2010
22010
Про навчання студентів педагогічних спеціальностей розв’язувати завдання з параметрами
АВ Прус, ОА Чемерис
Физико-математическое образование, 171-176, 2019
12019
Визначення енергоефективності обчислень на різних обчислювальних системах
СВ Сушко, ОА Чемерис
Моделювання та інформаційні технології, 34-39, 2018
12018
Досвід щодо комп’ютерних технологій в організації навчання геометрії для студентів-математиків
ОА Чемерис
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 17-23, 2016
12016
Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету
ОА Чемерис
Вісник Черкаського університету, 131-137, 2009
12009
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
О Чемерис, Л Кібенко
Grail of Science, 385-387, 2024
2024
ТЕОРІЯ КОНСТРУКТИВІЗМУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
І Брюховецька, О Чемерис, І Лобачук
Вісник науки та освіти, 2024
2024
Освітні тренди та традиції у навчанні математики
ОМ Королюк, ІГ Ленчук, ВВ Михайленко, ОО Мосіюк, АВ Прус, ...
Житомир, 2024
2024
Окремі аспекти вивчення математичних дисциплін студентами закладів вищої освіти
Л Артемчук, О Овчаренко, Л Ращупкіна, Н Деньга, О Чемерис
Вісник науки та освіти, 2023
2023
Індивідуалізація навчання у зво як необхідна умова підвищення якості професійної підготовки
ОА Чемерис
Молодь і ринок, 120-125, 2023
2023
Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів вищої освіти
ІВ Анікіна, ЛВ Антонюк, ЮМ Багно, ОО Хміль, ОА Чемерис
Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія …, 2022
2022
Змішане навчання як інноваційний чинник модернізації освітнього процесу
ВБ Вишківська, ОА Чемерис, АВ Прус, ІВ Кулик
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2022
2022
Computer technologies in teaching linear algebra (Комп’ютерні технології у викладанні лінійної алгебри)
ОА Чемерис
Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції …, 2021
2021
Чемерис ОА, Прус АВ СТАТИСТИКО-ЙМОВІРНІСНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОА Чемерис, АВ Прус
Фізико-математична освіта. Науковий журнал, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20