Подписаться
Mariia Boiaryn / Марія Боярин
Mariia Boiaryn / Марія Боярин
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи гідроекології: теорія й практика
МВ Боярин, ІМ Нетробчук
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016
412016
Оцінка екологічного стану річок басейну Західного Бугу за індексом макрофітів (MIR).
I Nekos, A., BoіarynM., Lugowska, M., Tsos, O., & Netrobchuk
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія …, 2021
8*2021
Конструктивно-географічні основи природокористування в басейні річки Західний Буг
МВ Боярин
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2010
72010
Вплив ерозійних процесів та фільтраційних властивостей ґрунтів на формування якості води басейну річки Західний Буг
ІМ Нетробчук, МВ Боярин
ІНауковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 23-28, 2007
72007
Assessment of the ecological status of the Turia River surface waters on the basis of the River Macrophyte Index (MIR)
M Boiaryn, O Tsos
Chemia. Envirinment. Biotechnology 22, 7-12, 2019
62019
Управління водними ресурсами в басейні ріки Західний Буг на Волині
МВ Боярин, АН Некос
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
62009
Інтегральний екологічний індекс екосистеми басейну річки Західний Буг
МВ Боярин
Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки.–Ерія: Географ. науки, 171-175, 2006
62006
Екологічна оцінка сучасного стану якості води річки Студянка
ІМ Нетробчук, МВ Боярин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
52008
Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк)
МВ Боярин, ІМ Нетробчук, ЛА Савчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2015
42015
Управління водними ресурсами басейну річки Іква в межах Рівненської області
М Боярин
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
42013
Екологічній стан поверхневих вод басейну річки Стохід
MV Boyarin, IM Netrobchuk
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 28 (3-4), 120-129, 2017
3*2017
Ecological description of rare species of plants of Cheremskyi nature reserve included in international Red Lists
МВ Боярин, ЛА Савчук
Man and environment. Issues of neoecology 27 (1-2), 77-85, 2017
32017
ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу
БС Жданюк, МВ Боярин, ЮМ Андрейчук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
32016
Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації
МВ Боярин, ЛА Савчук
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 110-114, 2015
32015
Аналіз екологічного стану озера Небужко (Вічині)
М Боярин, О Музиченко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
32014
Методика оцінки екологічного стану поверхневих вод приток верхів’я річки Прип’ять за макрофітами
ОО Цьось, ОС Музиченко, МВ Боярин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022
22022
Ocena stanu ekologicznego powierzchniowych wód rzeki Turia na podstawie Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR)
M Boiaryn, O Tsos
Chemistry, Environment, Biotechnology 22, 2019
22019
Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка
ОО Цьось, ОС Музиченко, МВ Боярин
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 104-112, 2018
22018
Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області
МВ Боярин, ІМ Нетробчук
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 40-46, 2018
22018
Штучно створені об’єкти природно заповідного фонду ̶ парки-памятки садово-паркового мистецтва та їх репрезентативність у Волинській області
MV Boiaryn, VU Voloshyn, OO Tsos
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 34, 133-140, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20