Сергей Коковихин, Сергій Коковіхін, Sergii Kokovikhin
Сергей Коковихин, Сергій Коковіхін, Sergii Kokovikhin
Херсонский государственный аграрный университет, кафедра ботаники и защиты растений
Підтверджена електронна адреса в ksau.kherson.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Агроекологія
ВМ Писаренко
130*2007
Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
плтава," ІнтерГрафіка", 2002
532002
Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве
ВА Ушкаренко, НН Лазарев, СП Голобородько, СВ Коковихин
Издательство РГАУ-МСХА имени КА Тимирязева, 2011
252011
Агроекологія: навчальний посібник
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
Полтава.-2008.-255с, 2008
192008
Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця
ВМ Писаренко, АС Антонець, ПВ Писаренко, ...
182017
Проектування технологічних процесів сервісних підприємств: навч. посіб.
АА Дудніков, ПВ Писаренко, ОІ Біловод
Нова Книга, 2011
172011
Рекомендації з режимів зрошення сільськогосподарських культур в Херсонській області
ВА Писаренко, СВ Коковіхін, ПВ Писаренко
Херсон: Айлант 20, 2005
152005
Формування екологічно збалансованих агроекосистем шляхом усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів
ПВ Писаренко, АВ Калініченко, ОО Горб
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 11-14, 2006
122006
Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна
ПВ Писаренко, ВВ Москалець, ТЗ Москалець, ВІ Москалець
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 10-14, 2013
102013
Удосконалення технології вирощування екологічно чистого і якісного зерна озимої пшениці
ГП Жемела, ПВ Писаренко
Зб. наукових праць Уманського держ. агр. ун-ту (Спец. випуск. Біологічні …, 2003
102003
Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами истанційного зондування Землі
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 105-112, 2015
82015
Еколого-економічна ефективність використання сидератів
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
82012
Безотходные технологии при переработке сельскохозяйственной продукции
ВН Писаренко, ПВ Писаренко, ВВ Писаренко
Полтава: Агроэкология, 2008
82008
Захист рослин
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
Полтава, 2007
82007
Система органічного землеробства агроеколога СС Антонця
ВВ Писаренко, АС Антонець, ГВ Лук’яненко, ПВ Писаренко
Громадська спілка «Полтавське товариство сільськогогосподарства», 2020
72020
Ферромагнитные микротрейсеры как индикаторы качества однородности комбикормов для живодноводства и птицеводства
Н БАРАШКОВ, П ПИСАРЕНКО
Grain Products and Mixed Fodder’s 63 (3), 2016
72016
Роль ландшафтного різноманіття у динаміці чисельності популяцій шкідників цукрового буряку в Полтавській області
ОВ Жуков, ПВ Писаренко, ОМ Кунах, ОЮ Диченко
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.–2015.–Вип 23, 21-27, 2015
72015
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковiхiн, ПВ Писаренко, ...
Херсон: Айлант, 2011
72011
Основи біологічного та адаптивного землеробства: навчальний посібник
ПВ Писаренко, ОО Горб, ТВ Невмивако, ЮС Голік
Писаренко ПВ, Горб ОО, Невмивако ТВ, Галік ЮС–Полтава, 2009
72009
Екологічна мінливість показників темпів розвитку рослин кукурудзи
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ПВ Писаренко
Таврійський науковий вісник. Херсон: Тимекс, 46-55, 2005
72005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20