Підписатись
Хоменчук Володимир Олександрович
Хоменчук Володимир Олександрович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
172011
Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого
ВО Хоменчук
ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00. 04 “Біохімія”/ВО Хоменчук.− Львів …, 2003
162003
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
112003
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
82004
Shliakhy pronyknennia ta vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi ryb (ohliad)
VZ Kurant, VO Khomenchuk, VI Byiak
Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un–tu. Ser. biol.–2 (47), 263-269, 2011
72011
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
71999
Особливості субклітинного розподілу важких металів в деяких тканинах коропа при дії їх підвищених концентрацій
ВО Хоменчук
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001
52001
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
42013
Вплив сирої нафти і дизпалива на активність сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази в організмі коропа (Cyprinus carpio L.)
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал, 2011
42011
Аналіз гідрохімічних показників малих річок Західного Поділля
ВЯ Бияк, БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010
42010
Процеси переамшування в оргашзм! риб за дц нафтопродукпв водного середовища
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал 44 (2), 88-95, 2008
32008
Ecotoxicological status and prognosis of the state of an urbanized hydroecosystem (on the example of the reservoir" Ternopil pond")
VV Grubinko
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (2), 202-212, 2018
22018
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Фосфоліпідний склад печінки та зябер риб як індикатор екологічного стану поверхневих вод річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВЯ Бияк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Біологія тварин, 56-65, 2014
22014
Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.)
БЗ Ляврін, ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Functioning of Adenosine Triphosphatases in Gills of Carp (Cyprinus carpio L.) under the Impact of Oil Products
RV Kostiuk, VV Grubinko, VO Khomenchuk, OM Arsan
Hydrobiological Journal 46 (3), 2010
22010
Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
ВВ Грубінко, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк, ЮВ Синюк
Біологія тварин, 64-67, 2010
22010
Selectivity of liver carp metallothioneins in the binding of metal ions and the antioxidant protection of mixture of Cu, Zn, Mn, and Pb.
OB Stolyar, AE Mudra, NG Zin'kovs' ka, VO Khomenchuk, VO Arsan, ...
Dopovidi Akademyiyi nauk Ukrayini/Doklady Akademii nauk Ukrainy, 184-189, 2004
22004
Вміст неполярних ліпідів у зябрах риб малих річок Тернопільської області
БЗ Ляврін, ТА Парубоча, ТМ Гаврилюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Вектор, 2019
12019
Вміст ліпідів в м'язах коропа та щуки із мали річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, ОА Пендрак, ВЗ Курант
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20