Хоменчук Володимир Олександрович
Хоменчук Володимир Олександрович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний факультет, доцент кафедри хімії та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого
ВО Хоменчук
-К., 2003.–18с, 2003
142003
Shljahy pronyknennja ta vmist vazhkyh metaliv v organizmi ryb (ogljad)
VZ Kurant, VO Homenchuk
Nauk. zap. Ternop. nac. ped. un-tu. Ser. Biol, 47, 2011
72011
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
72003
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
61999
Процеси переамшування в оргашзм! риб за дц нафтопродукпв водного середовища
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал 44 (2), 88-95, 2008
32008
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Вплив підвищених концентрацій йонів Fe^{3+} на гематологічні показники коропа та щуки
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Вміст неполярних ліпідів у тканинах печінки деяких видів риб малих річок Західного Поділля
БЗ Ляврін, ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Гидробиологический журнал, 2014
12014
Видовi особливостi лiпiдного складу деяких тканин прiсноводних риб Захiдного Подiлля
БЗ Ляврiн, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВВ Грубiнко
Доповіді Національної академії наук України, 123-127, 2014
12014
Фосфоліпідний склад печінки та зябер риб як індикатор екологічного стану поверхневих вод річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВЯ Бияк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Біологія тварин, 56-65, 2014
12014
Особливості вмісту неполярних ліпідів в тканинах коропа (Cyprinus carpio L.)
БЗ Ляврін, ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
12013
Вплив сирої нафти і дизпалива на активність сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази в організмі коропа (Cyprinus carpio L.)
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал, 2011
12011
Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
ВВ Грубінко, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк, ЮВ Синюк
Біологія тварин, 64-67, 2010
12010
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ КОРОПА ДО ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ОМ Арсан, МО МИРОНЮК, ЛМ КІХ, ВО ХОМЕНЧУК
12009
Еколого–еволюційні особливості білкового складу сироватки крові тварин за дії іонів металів
СР Сімчук, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ФА Прібич, ВВ Грубінко
Біологія тварин. Науково-теоретичний журнал 11 (1-2), 133-139, 2009
12009
Lipid Metabolism in Carp and Pike under Impact of Fe (III) Ions
OO Rabcheniuk, VO Khomenchuk, YI Senyk, VZ Kurant
Hydrobiological Journal 55 (1), 2019
2019
Екотоксикологічний статус і прогнозування стану урбанізованої гідроекоситеми (на прикладі водосховище" Тернопільський став")
ВВ Грубінко, ГБ Гуменюк, ВО Хоменчук, НМ Гарматій, ВБ Войтюк, ...
РВВ ДНУ, проп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010 ПП" ліра ЛТД, 2018
2018
АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПА З МАЛИХ РІЧОК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Л ШЕВЧИК, М КРАВЕЦЬ, В ХОМЕНЧУК
Kolegium redakcyjne, 404, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20