Хоменчук Володимир Олександрович
Хоменчук Володимир Олександрович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд)
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого
ВО Хоменчук
ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00. 04 “Біохімія”/ВО Хоменчук.− Львів …, 2003
152003
Характеристка низкомолекулярных серосодержащих соединений гепатопанкреаса карпа при интоксикации медью и цинком
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, ВВ Грубинко
Гидробиологический журнал 39 (4), 91-98, 2003
112003
Shliakhy pronyknennia ta vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi ryb (ohliad)
VZ Kurant, VO Khomenchuk, VI Byiak
Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un–tu. Ser. biol.–2 (47), 263-269, 2011
72011
Влияние сублетальных концентраций свинца на содержание тиоловых соединений и белков в организме карпа
ОБ Столяр, ВЗ Курант, ВА Хоменчук, РБ Балабан
Гидробиол. журн 35 (6), 63-68, 1999
71999
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
52004
Особливості субклітинного розподілу важких металів в деяких тканинах коропа при дії їх підвищених концентрацій
ВО Хоменчук
Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка …, 0
5
Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів цинку
ЮІ Сеник, ВО Хоменчук, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Біологія тварин, 111-119, 2013
42013
Процеси переамшування в оргашзм! риб за дц нафтопродукпв водного середовища
МО Миронюк, ОМ Арсан, ВО Хоменчук
Гидробиологический журнал 44 (2), 88-95, 2008
32008
Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
22016
Functioning of Adenosine Triphosphatases in Gills of Carp (Cyprinus carpio L.) under the Impact of Oil Products
RV Kostiuk, VV Grubinko, VO Khomenchuk, OM Arsan
Hydrobiological Journal 46 (3), 2010
22010
Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект
ВВ Грубінко, ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ВЯ Бияк, ЮВ Синюк
Біологія тварин, 64-67, 2010
22010
Selectivity of liver carp metallothioneins in the binding of metal ions and the antioxidant protection of mixture of Cu, Zn, Mn, and Pb.
OB Stolyar, AE Mudra, NG Zin'kovs' ka, VO Khomenchuk, VO Arsan, ...
Dopovidi Akademyiyi nauk Ukrayini/Doklady Akademii nauk Ukrainy, 184-189, 2004
22004
Вміст ліпідів в м'язах коропа та щуки із мали річок Тернопільщини
БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, ОА Пендрак, ВЗ Курант
12019
Ліпідний склад м'язів прісноводних риб із малих річок Західного Поділля
БЗ Ляврін, ВО Хоменчук, МБ Кривенька, ВЗ Курант
Акцент ПП, 2019
12019
Метали як регулятори білкового обміну в організмі прісноводних риб
ВЗ Курант, ВО Хоменчук, ОО Рабченюк, ДЯ Далєвська, БЗ Ляврін
Терно-граф, 2017
12017
Види моделювання довкілля та особливості їх використання
ГБ Гуменюк, ВО Хоменчук, НГ Зіньковська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
12017
Вплив підвищених концентрацій йонів Fe^{3+} на гематологічні показники коропа та щуки
ОО Рабченюк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Content of Non-polar Lipids in Liver of Fishes of Small Rivers of the Western Podillya (Ukraine)
BZ Liavrin, YI Senyk, VO Khomenchuk, VZ Kurant
Hydrobiological Journal 51 (2), 2015
12015
ФОСФОЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ И ЖАБР РЫБ КАК ИНЛИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ
БЗ Ляврин, ВЯ Бияк, ВО Хоменчук, ВЗ Курант
Біологія тварин 16 (2), 56-65, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20