Надія Букало / Nadiya Bukalo / NA Bukalo
Надія Букало / Nadiya Bukalo / NA Bukalo
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення
ТМ Писаренко, НА Букало
Вісник Хмельницького національного університету 2 (1), 136-140, 2010
182010
Сутність та проблеми організації обліку фінансових результатів
НА Букало, NА Bukalо, АВ Наумчук, AV Naumchuk
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
17*2015
Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності
ОО Сахно, НА Букало
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
132014
Облікова політика, її суть та призначення
НА Букало
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2015
92015
Інвентаризація як умова для складання фінансової звітності
НА Букало
Економічний аналіз 23 (1), 167-173, 2016
72016
Автоматизація обліку в сучасних умовах
НА Букало
Черкаський державний технологічний університет, 2013
72013
Управлінський облік як складова частина обліку підприємства
N Bukalo
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 1 (9), 159-165, 2017
62017
Складання та подання податкової звітності підприємств з податку на прибуток
НА Букало
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 192-195, 2016
62016
Облікова політика й розкриття інформації у фінансовій звітності
НА Букало
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
62011
Конкурентоспроможність закладів освіти України як фактор якості одержуваних споживачем освітніх послуг
НА Букало
Вісник Хмельницького національного університету 82 (3), 84-88, 2006
62006
Особливості обліку торговельних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у фінансовій звітності
НА Букало, ЮВ Новицька
Економіка та суспільство, 715-719, 2016
52016
Фактори формування та задоволення потреб споживачів у послугах вищих навчальних закладах
НА Букало
Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент” ЛНТУ 1 (7 (26)), 166-173, 2010
42010
Екологічні витрати, їх економічна природа та стан
Н Букало
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2019
32019
Ефективна система управління дебіторською заборгованістю, як основний фактор впливу на платоспроможність і ліквідність підприємства
НА Букало, ВВ Ляшук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 64-70, 2014
32014
Особливості калькулювання собівартості продукції при позамовному методі та виявлення резервів її зниження (на прикладі ДП ЛРЗ Мотор)
НА Букало, КО Слєпченко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 70-78, 2014
32014
Теоретико-методичні засади системи управління витратами підприємства в сучасних умовах господарювання
НА Букало, П Деленів
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2013
32013
Особливості змін облікової політики підприємства
НА Букало
Луцький національний технічний університет, 2013
32013
Витрати підприємства як об’єкт управлінського обліку
НА Букало
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 166-169, 2017
22017
Окремі аспекти формування консолідованої фінансової звітності
НА Букало, ММ Гладченко
Волинський інститут економіки та менеджменту, 2016
22016
Звітність: консолідація за міжнародними стандартами
НА Букало
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Серія «Економічні …, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20